Markedet manglede retning

Markedsudvikling Aktierne havde det svært, da markederne absorberede modsætningsfyldte indikatorer, og verdensindekset, MSCI World, gav et negativt afkast på 1,54%. Verdens økonomier fortsatte deres opsving fra bunden i andet kvartal, men flere lande indførte forskellige restriktive indgreb, i takt med at en ny stigning i antal smittede skabte bekymringer. Derudover begyndte ikke-COVID-relaterede risici at tiltrække sig opmærksomhed blandt investorerne – især det forestående udløb af overgangsaftalen mellem EU og Storbritannien og det kommende amerikanske præsidentvalg i november.

USA var det svageste af de største aktiemarkeder og haltede efter både det europæiske og det japanske marked. På det amerikanske marked var kursfaldene blandt IT-aktierne måske de mest betydningsfulde: IT var ikke den svageste sektor, men sektoren havde stor indvirkning på det amerikanske indeks.

I det meste af måneden fulgte de amerikanske obligationsrenter aktierne ned. Efterhånden som måneden sluttede, betød stigende håb om en ny hjælpepakke i USA dog, at aktierne steg, og renterne på 10-årige statsobligationer fulgte med. Renterne i Europa faldt til gengæld, da man så en stigning i antallet af smittede, hvilket skabte bekymring for den økonomiske genopretning.

IT-aktierne skiftede kurs

Portefølje / Indeks Månedsafkast 09.20 ÅTD afkast 09.20
MS Invest -0,77 % -18,49 %
MSCI -1,54 % -3,02 %
MSCI Valueindeks -1,29 % -18,56 %

Porteføljen slog både sammenligningsindekset, MSCI World, og MSCI World Value-indekset i september. Porteføljen led et tab på 0,77%, mens MSCI World-indekset faldt med 1,54% og MSCI World Value-indekset endte med et fald på 1,29%.

I et svagt aktiemarked var der store forskelle på sektorafkast, hvor nogle sektorer steg moderat i løbet af måneden, såsom Forsyning der steg mere end 1% grundet den defensive karakter og ikke mindst de lavere renter. Sektoren med det værste afkast var Energi, der med et tab på over 12% fortsatte nedturen med yderligere bekymring over den langsigtede efterspørgsel efter olie og gas. Finans-aktier havde også en svær måned, da de led under lavere obligationsrenter og fortsat usikkerhed om den økonomiske udvikling. På grund af den attraktive værdiansættelse af disse to sektorer er de godt repræsenteret i Value-indekset, men også i mange Value-porteføljer, herunder vores egne. Modvinden for Value-stilen aftog ellers, hvilket kunne ses på de store kursfald inden for IT. I den første uge af september faldt Alphabet (Google) 7%, Facebook 8% og Apple 15%.

Aktieudvælgelsen var god, og ud over fordelen ved ikke at have de ovennævnte IT-aktier var der en række selskaber i porteføljen, der klarede sig godt. Blandt de stærkeste bidragsydere i porteføljen var den amerikanske modevirksomhed American Eagle Outfitters og kreditkort-selskabet Discover Financial, der begge nød godt af en stigning i forbrugertilliden i USA.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17