Som forventet hævede Den Amerikanske Centralbank atter renten på sit seneste møde den 26. september, og fortsatte dermed ”normaliseringen” af de korte renter, der begyndte den 16. december 2015. Det er næppe den sidste renteforhøjelse, vi får at se fra Centralbanken, men på grund af den solide økonomiske vækst i USA, ser aktiemarkederne i USA indtil videre ud til at kunne holde til det, selvom aktierne i specielt de seneste uger har haft betydelige udsving i begge retninger. S & P 500 og Nasdaq var efter børslukningen den 19. oktober faldet med henholdsvis 5,9 pct. og 8,4 pct. fra de højeste niveauer i 2018, men har dog fortsat positive afkast på 3,5 pct. og 7,9 pct. i 2018.

Aktiemarkederne uden for USA ser derimod ud til at have betydeligt sværere ved at skulle forholde sig til stigende renter og den megen snak om handelskrig og højere toldsatser. Den 19. oktober havde alle toneangivende aktieindeks uden for USA således leveret negative afkast i lokalvaluta i 2018.

Siden deres respektive topniveauer er Euro Stoxx 50 faldet med 16,3 pct., FTSE MIB i Italien med 25,3 pct., Hang Seng i Hong Kong med 23,7 pct. og Shenzhen 300 i Kina med 28,8 pct. Ser vi kun på 2018, er de faldet mellem 8,4 pct. og 22,2 pct. Det er alt sammen gode nyheder, når man er value investor og på konstant jagt efter billige aktier.

Ændringer og begivenheder i porteføljen siden sidste markedskommentar

Vi har kun foretaget ganske få justeringer af porteføljen i september måned, der samtidig har været fattig på nyheder omkring selskaberne i MS Invest.
Vi holder i øjeblikket et særligt vågent øje med alt, der vedrører oliemarkedet og energi i det hele taget, og vi ser fortsat særdeles positivt på afkastmulighederne i energisektoren, der efter flere år med afmatning nu atter begynder at se højere aktivitet, efter olien er steget med ca. 200 pct. siden bunden for tre år siden og i øjeblikket ligger nær det højeste niveau i fire år. Prisen på gas er endvidere steget knap 20 pct. de seneste uger efter at have ligget i dvale i nogle år.

Disse forhold begynder nu at smitte af på mange af selskaberne i MS Invest med energirelaterede aktiviteter, og mange af aktierne har da også givet gode afkast det sidste års tid – vi forventer, at det kun er begyndelsen. Hele sektoren har været præget af manglende investeringer fra olieselskaberne de seneste år, da mange olieselskaber har holdt sig tilbage af frygt for, at oliepriserne ville falde tilbage.

Vi følger endvidere udviklingen i Iran og Venezuela tæt, da begge lande er blandt verdens største olieproducenter. I Iran kan den kommende handelsembargo i begyndelsen af november fra USA ændre betydeligt på udbuddet af olie, og Venezuela leverer til stadighed mindre olie grundet sine egne interne problemer. Når Saudi Arabien så endvidere stille og roligt nærmer sig sit produktionsmaksimum, er der næppe udsigt til faldende oliepriser de nærmeste par år eller tre, dette på trods af at amerikanerne producerer mere olie nu, end de har gjort i mange år.

Vi nærmer os med andre ord stille og roligt en situation, hvor producenterne nærmer sig deres produktionsloft, hvilket vil lægge en betydelig bund under olieprisen og dermed skabe fornyet lyst hos olieselskaberne til at foretage de store investeringer i nye oliefelter og eftersøgninger efter olie, der efterhånden er behov for i en verden, der konstant efterspørger mere olie. Energiaktierne udgør godt 19 pct. af porteføljen i MS Invest.

Forventninger

Vi har nu langt om længe fået de finansmarkeder, vi har ønsket os, med stor volatilitet på både obligations- og aktiemarkederne, og mange investorer har svært ved at skabe positive afkast under svære forhold.

Set i det lys har et foreløbigt positivt afkast for MS Invest i 2018 på 7,7 pct. været særdeles tilfredsstillende. Til sammenligning har en gennemsnitlig tilsvarende europæisk investeringsforening med globale aktier haft et negativt afkast på 0,5 pct. siden nytår.

Den konservative tilgang, vi har haft til vores investeringer, har båret frugt ikke alene i de sidste tre år, hvor kun få globale aktieafdelinger i Europa har haft bedre afkast end MS Invest, men i særdeleshed også i 2018. Vi forventer fortsat, at 2018 bliver et godt år med et pænt positivt afkast.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17