Markedsudvikling. I det meste af oktober var aktierne stabile, da økonomisk stimuli fra forskellige regeringer blev holdt op imod en forværret COVID-19-situation i mange lande. I den sidste uge af måneden tabte aktiemarkederne pusten, da nedlukninger igen fandt sted i flere lande i Europa, og MSCI World-indekset faldt 2,40% målt for hele måneden. På grund af nedlukningerne i Europa faldt det europæiske indeks mere end andre regioner med MSCI Europa nede med 5%. Inden for Europa tabte aktierne i Tyskland mest efterfulgt af Storbritannien. Det amerikanske marked faldt mindre end i Europa, da opmærksomheden her var fokuseret på det kommende præsidentvalg. I Asien faldt aktierne i Japan og Hong Kong kun en smule, hvilket afspejler regionens succes med at holde pandemien nede.

I USA steg renterne på de 10-årige statsobligationer en smule, hvilket formentlig skyldtes en stigende sandsynlighed for en demokratisk sejr ved valget, hvilket ville øge sandsynligheden for en ekspansiv finanspolitik. Stigende amerikanske renter stod i kontrast til faldende renter i Europa, hvor markederne forventede yderligere pengepolitisk støtte for at hjælpe økonomien gennem nedlukningerne. I Storbritannien sluttede renterne uændret på trods af en vis volatilitet inden for måneden i forbindelse med nyheder om de igangværende forhandlinger med EU om en handelsaftale efter landets udtræden af EU.

Råvaremarkederne faldt i sidste halvdel af måneden ligesom aktierne på bekymringer om nedlukninger, der påvirker efterspørgslen. Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, faldt fra 41 til 37 dollars.

Momentum-aktier vendte rundt

Portefølje / Indeks Månedsafkast 10.20 ÅTD afkast 10.20
MS Invest -0,93 % -19,25 %
MSCI -2,40 % -5,35 %
MSCI Valueindeks -2,16 % -20,32 %

Porteføljen. I løbet af oktober faldt porteføljen med 0,93% sammenlignet med faldet i verdensindekset, MSCI World, på 2,40%. Porteføljen overgik også value-indekset, MSCI Value, der faldt med 2,16%. Value-indeksets merafkast i forhold til det brede markedsindeks, skyldtes blandt andet at oktober var en måned, hvor momentum-aktier (aktier med gode afkast i en længere periode) vendte rundt og havde en dårlig måned. Fremtrædende aktier i verdensindekset som Tesla, Apple og Amazon havde alle negativt afkast i måneden. Ud over fordelen ved investeringsstilen var porteføljen også i stand til at tilføje nogle gode resultater fra aktieudvælgelsen.

Finans var en af ​​de sektorer, der klarer sig bedst, om end med et beskedent negativt afkast for måneden. Det relative merafkast for finansaktier skyldtes blandt andet stigningen i de amerikanske 10-årige renter. Europæiske finans-aktier var markant ringere end de amerikanske, hvilket afspejler den forskellige udvikling i renterne. Energi forblev en af de ringeste sektorer, da sektoren fulgte de svage råvarepriser, herunder olieprisen.

Skønt noget af forklaringen på merafkastet ligger i, at fonden ikke har de ovennævnte momentum-aktier og nød godt af medvind til value-faktoren, havde porteføljen også et pænt bidrag fra en række enkeltaktier. Amerikanske finansielle virksomheder som banken Regions Financial og kreditkortselskabet Discover Financial klarede sig godt på grund af det stigende amerikanske rentemiljø. Derudover nød industrivirksomheder som for eksempel amerikanske Terex godt af, at økonomien fortsatte med at bedres siden bunden i andet kvartal.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17