Tirsdag den 6. november blev det længe ventede amerikanske midtvejsvalg afsluttet. Resultatet blev som forventet, at Republikanerne beholdt flertallet i Senatet, mens demokraterne tog magten fra Republikanerne i Repræsentanternes Hus (House of Representatives). Da resultatet var helt i tråd med prognoserne, kan det ikke komme som en overraskelse for finansmarkederne, men der kommer næppe meget ny lovgivning igennem Kongressen de næste 2 år, før amerikanerne skal stemme igen, da de to partier stort set er uenige om alt, der må anses som væsentligt.

Ser vi tilbage på de sidste 50 år fra præsident Nixons første dage i Det Hvide Hus, har vi kun haft 14 år, hvor det ene parti har haft kontrollen over begge kongressens kamre og samtidig har haft præsidentposten – som det har været tilfældet de sidste 2 år. Det gør det alt andet lige lettere for regeringen med præsidenten i spidsen at gennemføre sin politik, end hvis man skal finde et flertal hen over midten, som vi kender det fra Danmark. Men den nye situation får os ikke til at ændre vores syn på nogle af investeringerne i MS Invest.

Ændringer og begivenheder i porteføljen siden sidste markedskommentar

Over det sidste års tid har aktiemarkederne verden over været præget af kursfald i større eller mindre omfang i niveauet 10 – 30 pct., og det kulminerede i slutningen af oktober måned, hvor de amerikanske aktier også måtte give efter. Det har givet os rigtig gode muligheder for at lave nogle af de mest omfattende porteføljeomlægninger i MS Invests historie henover måneden. Det er sådanne kursfald, vi ofte efterspørger, og som er helt nødvendige for, at vi kan vedblive med at levere gode langsigtede afkast.

Samlet set repræsenterer omlægningerne godt 17 pct. af formuen i MS Invest. Der er tilkøbt 13 nye selskaber, som nu udgør godt 8 pct. af formuen, mens forskellen op til de 17 pct. er køb af flere aktier i selskaber, der var i porteføljen i forvejen.

De nye selskaber udgøres af Anheuser-Busch, Schlumberger, Molson Coors, Freeport McMoran, William Hill, Henkel, Whirlpool, Electrolux, Abercrombie & Fitch, Orkla, LVMH, IBM og Fluor. De nye selskaber har det til fælles, at de i den senere tid er faldet til niveauer, hvor de efter vores beregninger har alle muligheder for at kunne bidrage betydeligt til de fremtidige afkast for medlemmerne i MS Invest.

Et af de gennemgående træk for mange af de selskaber, der i den seneste måneds tid har offentliggjort kvartalsregnskaber er, at de er udfordret af stigende omkostninger. Det kan eksempelvis være i form af lønpres eller stigende priser på råmaterialer, og specielt amerikanske selskaber nævner ofte den stigende dollar som et problem, da den indtjening, de måtte have udenfor USA, hermed alt andet lige bliver mindre værd, når den skal afrapporteres i dollars.

På lidt længere sigt vil vi utvivlsomt opleve, at de stigende omkostninger i virksomhederne bliver sendt videre til kunderne, hvilket er ensbetydende med prisstigninger og hermed øget inflation og alt andet lige et opadgående pres på renterne.

Forventninger

Siden år 1900 har kursfald på 10 pct. eller mere været jævnligt forekommende og i gennemsnit ca. en gang om året. Det er en helt naturlig proces, at investorerne en gang imellem stopper op, hvis de har svært ved at forholde sig til, hvilken indflydelse forskellige forhold vil have på virksomhedernes fremtidige indtjening, der jo er altafgørende for prisdannelsen på aktiemarkedet. Den sidste korrektion af denne størrelse fandt sted i januar/februar 2016, hvor det amerikanske aktieindeks S&P 500 faldt med 15,2 pct., før det atter bevægede sig opad til et nyt rekordniveau.

Der er ofte mange grunde til disse korrektioner, og de væsentligste har denne gang været udsigten til at republikanerne ville miste kontrollen over Kongressen, stigende renter, de stigende omkostninger i selskaberne til løn og råvarer samt lurende handelskrige mellem Europa, USA og Kina.

I lyset af de store bevægelser på aktiemarkederne henover året og ikke mindst den seneste måned, er vi tilfredse med afkastet for året, og de seneste omlægninger giver efter vores opfattelse grund til at være mere optimistiske fremadrettet, end vi var inden kurfaldene startede.

Vi tror, der er en god sandsynlighed for, at vi har set bundene i de fleste aktiemarkeder i denne omgang, og at markederne vil rette sig en del resten af året, så vores forventning er fortsat, at 2018 bliver et godt år med et pænt positivt afkast.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17