Som vi indikerede for en måned siden, har vi foretaget adskillige omlægninger af porteføljen i oktober måned. Ikke mindre end 10 nye selskaber har fundet vej til porteføljen, hvilket har været muligt på grund af den store usikkerhed om den økonomiske vækst, der har præget markederne de seneste måneder.

Vi har købt små positioner i selskaberne: TDC, Joy Global, Walmart, Gap, SKF, D/S Norden, A.P. Møller Mærsk, International Paper, IBM og Alcoa, så de hver udgør 0,25 % af porteføljen. Herudover har vi øget porteføljeandelen i Barrick Gold til 2,5 % og Standard Chartered Bank til 0,75 %. Til gengæld har vi reduceret beholdningerne i ConAgra Foods til 3,0 %, Südzucker til 2,5 %, Danone til 1,25 %, Dr. Pepper til 1,0 % og Kellogg til 0,5 % mens Pepsi helt er udgået af porteføljen.

Der er fortsat en del attraktive muligheder i markedet, som vi forventer vil udmønte sig i flere porteføljeomlægninger i de kommende måneder. Vi har svært ved at erindre en periode, hvor det har været muligt at finde så mange attraktive nye selskaber, som vi kan nu, når vi ser bort fra perioder med dybe kriser eller krak-lignende tilstande. Vi har ventet længe på at få muligheden for at erstatte nogle af porteføljens efterhånden fair prisfastsatte selskaber med andre, der efter vores opfattelse er betydeligt undervurderede. Det betyder også, at vores optimisme med hensyn til det potentielle langsigtede afkast for porteføljen som helhed, vil stige i takt med at det lykkes os at finde nye aktier.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17