Markedsudvikling. Det var to længe ventede begivenheder, der ramte markederne hurtigt efter hinanden i november. Den 3. november blev det amerikanske præsidentvalg afholdt, og de umiddelbare resultater blev bekræftet i de efterfølgende dage – demokraternes Joe Biden vandt som forventet omend forventningerne om en demokratisk storsejr med flertal i senatet ikke helt holdt stik. Den 9. november offentliggjorde Pfizer de første resultater på deres COVID-19-vaccine med en effektivitet på over 90%, hvilket langt oversteg håbet. Flere konkurrerende vacciner blev annonceret i de følgende uger ligeledes med stærke resultater.

Den første reaktion på valgresultatet var usikkerhed og stigende udsving på markederne, mens man prøvede at forstå konsekvenserne. Men da det blev klart, at Joe Biden havde vundet, begyndte aktiemarkederne at stige. Markedsopturen accelererede derefter, da vaccinenyhederne blev annonceret med en udtalt stilrotation inden for aktier over mod value-aktier. MSCI World-indekset steg med 9,83% i måneden, men MSCI World Value-indekset steg med 11,97%. Der var også store geografiske afkast-forskelle, hvor europæiske aktier slog de amerikanske i modsætning til tidligere på året.

Obligationsrenterne reagerede mere afdæmpet i forhold til aktiemarkederne. I USA var renterne på statsobligationer stort set uændrede i løbet af måneden. I Europa steg renterne til at begynde med for så at vende rundt igen. Råvaremarkederne reagerede positivt på vaccinenyhederne, hvor prisen på den europæiske referenceolie, Brent steg 10 dollars til 48 dollars – det højeste niveau siden pandemien begyndte. Sikre aktiver som den amerikanske dollar og ædelmetaller som guld fortsatte med at falde i værdi i løbet af måneden.

Godt for value-aktier

Portefølje / Indeks Månedsafkast 11.20 ÅTD afkast 11.20
MS Invest 14,46% -7,57%
MSCI 9,80% 3,93%
MSCI Valueindeks 11,97% -10,79%

Porteføljen steg 14,46%, mens MSCI World-indekset steg 9,80%. Især nyheden om en vellykket COVID-19-vaccine førte til en kraftig stilrotation over mod value-aktier og væk fra de vækstaktier, der har ført an i det meste af 2020. Denne value-rotation kunne ses på MSCI World Value-indekset, der steg 11,97%, hvilket var bedre end MSCI World-indekset, men mindre end afkastet på porteføljen.

Fondens eksponering til value-aktier bidrog således væsentligt til merafkastet i november, da porteføljen nød godt af stilrotationen, der ikke kun manifesterede sig i individuelle aktie- og sektorafkast, men også regionale forskelle. Porteføljens overvægt i europæiske aktier, der gav bedre afkast end amerikanske, gav også lidt medvind til fonden. Konjunkturfølsomme sektorer som finans, materialer og energi var blandt de sektorer, der klarede sig bedst, mens de svageste afkast kunne måles i de traditionelt defensive sektorer som konsumentvarer, forsyning og sundhedspleje.

Tilsvarende var nogle af de bedste aktier i porteføljen virksomheder, der har underpræsteret i årets første ti måneder. Aluminiumsproducenten Alcoa og stålproducenten ArcelorMittal var blandt de mest stigende aktier. Efterspørgslen blev ramt hårdt på grund af pandemiens indvirkning på økonomien, men nu begynder markedsaktørerne at se et opsving i horisonten. Et par aktier, der blev påvirket meget direkte af pandemien, såsom Fraport, en operatør af lufthavne i Tyskland, gjorde også en god figur i måneden, da vacciner muliggør en normalisering af rejseaktiviteten hurtigere end ventet.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17