November og starten af december blev en særdeles begivenhedsrig måned hvad angår international politik. Øverst på investorenes liste over politiske bekymringer står forhandlingerne mellem Kina og USA om en ny handelsaftale, men på trods af at begge parter har ytret sig positivt om, at de forventer en ny aftale inden for 90 dage efter det netop afholdte G20-møde, har det endnu ikke fuldstændig beroliget finansmarkederne. Men der begynder så småt at dannes forventninger om, at det vil lykkes. Hertil kommer usikkerheden om briternes forhold til EU, efter det står klart, at den engelske regering næppe kan får aftalen med EU igennem parlamentet, og den sidste udvikling omkring Theresa Mays lederskab, som hun dog kom helskindet igennem, har ikke bidraget til at dæmme op for usikkerheden.

På G20-mødet udspillede der sig et noget besynderligt optrin mellem den saudiarabiske kronprins og Ruslands præsident Putin, der mødte hinanden med fjollede grin og et noget besynderligt håndtryk, der har givet anledning til alvorlige bekymringer i vesten om, hvorvidt en ny alliance i verden kan være på vej.

Tilsammen kontrollerer Rusland og Saudi-Arabien ca. 22 pct. af verdens olieforsyninger.

I lyset af blandt andet disse begivenheder er aktiemarkedet begyndt at frygte en forestående recession, hvilket har fået de lange renter til at falde, og Nationalbanken i USA er så småt begyndt at lægge en dæmper på markedets forventninger om antallet af forestående renteforhøjelser. November var den værste måned for olieprisen i mere end 10 år, og er med den nuværende pris på godt 50 dollar pr. tønde tæt på mange af specielt de amerikanske producenters produktionspris.

Ændringer i porteføljen og forventninger

Med kun godt 2 uger tilbage af året står vores forventning om et pænt positivt afkast for året desværre til skamme, og som det ser ud i øjeblikket, bliver 2018 sandsynligvis ringere end en tilsvarende gennemsnitlig aktieafdeling med globale valueaktier i Europa, der ultimo november havde et negativt afkast på 1,6 pct. mod 2,1 pct. for MS Invest.

Kursfaldene er efterfølgende fortsat med fornyet styrke ind i december måned, og selvom det kan være svært at forudse, hvor længe det fortsætter, virker det efterhånden som om, at markedet er ved at blive immun overfor de mange negative nyheder fra politisk side. Virksomhederne har det godt, og mange aktier er ualmindeligt attraktivt prisfastsat. Vi fortsætter i øjeblikket processen fra de sidste par måneder med at omlægge porteføljen, så investorerne i MS Invest kommer til at stå bedre, end før kursfaldene startede, når sund fornuft atter vender tilbage til markedet, og på baggrund af prisfastsættelsen anser vi afkast-potentialet for aktierne i MS Invest som værende det højeste, siden foreningen blev stiftet i 2008.

Rokaden i porteføljen kan i sin enkelthed bedst beskrives ved, at vi har øget vores positioner i en række af de selskaber, der i forvejen var i porteføljen, som er blevet ramt af større eller mindre kursfald. For at finansiere det, har vi på tilsvarende vis solgt ud af aktierne med det mindste potentiale.

Den nuværende situation minder på mange måder om en tilsvarende svag periode for aktiemarkedet, der startede for godt 2 ½ år siden på tværs af to kalenderår. Fra den 27. april 2015 – 21. januar 2016 faldt MS Invest med 24,7 pct., mens den gennemsnitlige afdeling med Globale Valueaktier i Europa kun tabte 18,2 pct. MS Invest klarede sig således noget ringere end vores konkurrenter, mens kursfaldene stod på. I den periode omlagde vi porteføljen kraftigt, på samme måde som det har været tilfældet de sidste måneder.

Fra bunden den 21. januar 2016 og frem til toppen den 21. december i 2016 kom belønningen. MS Invest steg med 44,3 pct. mod 24,2 pct. for den gennemsnitlige afdeling med Globale Valueaktier i Europa. Det havde ikke været muligt uden de faldende aktiekurser, der gav os et hav af muligheder.

Siden den 20. august 2018 har MS Invest frem til den 12. december haft et negativt afkast på 17,5 pct. sammenlignet med ovenfor nævnte sammenlignelige konkurrenters tab på blot 8,4 pct.

Når vi ser på porteføljen, som den ser ud i dag, sidder vi tilbage med nøjagtig samme fornemmelse som i begyndelsen af 2016, hvor prisfastsættelsen af vores aktier var særledes attraktiv efter store fald. Selvom to situationer aldrig er ens, synes vi, at mange af selskaberne er blevet næsten ubegribeligt billige, men vi kan desværre ikke stille nogen i udsigt, at vi står foran en periode som i 2016, selvom vi synes, det burde blive tilfældet.

Vi ved af gode grunde ikke, hvor længe markedet vil være nervøst, men vi har foretaget de omlægninger, vi har vurderet giver det bedst mulige langsigtede potentiale med mindst mulige risiko.

Vi ønsker alle vores investorer en god jul og et godt nytår.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17