Skattereformen i USA var atter den alt overskyggende begivenhed i den forgangne måned, og den var sammen med en stribe gode regnskabsmeddelelser drivkraften bag de positive aktiemarkeder. Efter reformens godkendelse i Senatet tyder alt nu på, at Kongressen med et spinkelt flertal vil kunne godkende en revideret plan i løbet af få uger. Set med vores øjne er det vigtigste element i skattereformen en betydelig sænkning af selskabsskatten, der i mange år har været blandt de højeste i verden. Fremadrettet vil USA virke mere attraktivt at investere i for både amerikanske og udenlandske investorer, og skattesænkningen vil dermed også i den sidste ende alt andet lige gavne beskæftigelsen og væksten i USA.

Abercrombie & Fitch levede mere end op til vores forventninger med en god kvartalsmeddelelse, som kun de færreste i markedet havde forventet. Selskabets nye ledelse gør efter vores opfattelse alt det, der skal til, for at genskabe tilliden til selskabet hos både kunderne og aktionærerne. Aktien steg næsten 50 pct. i dagene efter meddelelsen og er nu mere end fordoblet siden midten af august. Vi forventer fortsat markante kursstigninger i de kommende år.

Siden Kåre Schultz satte sig i direktørstolen for Teva Pharmaceutical den 1. november 2017 er selskabet allerede godt på vej til at genvinde investorernes tillid med en storstilet turn around plan over de næste 2-3 år. Selskabet har netop offentliggjort en plan, der ved udgangen 2019 skal have reduceret omkostningerne med 20 mia. kr. om året. Selvom der er et stykke vej til, selskabet er i mål, er vi af den opfattelse, at aktien er markant undervurderet, og vi bliver ikke overrasket, hvis aktien tredobler de næste par år.

Abercrombie & Fitch og Teva er med henholdsvis 5,2 pct. og 4,6 pct. af porteføljen i skrivende stund de to største positioner i MS Invest.

Ændringer i månedens løb

Der er kun fortaget enkelte mindre ændringer i porteføljen i november måned, herunder købet af Chesapeake Energy, der producerer olie og naturgas. Selskabet er en af verdens største gasproducenter og har primært sine aktiviteter i USA. Det er vores vurdering, at aktien har potentialet til at stige adskillige hundrede procent i værdi under de rette markedsforhold, hvilket først og fremmest vil sige en længerevarende periode med stabile priser på olie og gas på det nuværende niveau. Oliemarkedet bevæger sig klart i den rigtige retning, og lagrene falder, men omvendt kan tingene hurtigt ændre sig, hvis konjunkturerne pludselig forværres, eller udbuddet stiger hurtigere end efterspørgslen, men vores samlede vurdering af Chesapeake er, at der er et usædvanligt godt forhold mellem risiko og potentiale.

De eneste ændringer, der herudover er fortaget i månedens løb, er en forøgelse af beholdningerne i Teva og Avon Products.

Ultimo november måned var der 123 selskaber i porteføljen mod 122 ultimo oktober.

Forventninger

Vi har længe givet udtryk for forventninger om, at porteføljen før eller siden vil begynde at levere gode resultater oven på de seneste måneders skuffende afkast. Det var præcis det, der skete i november måned, hvor vi fik hentet en stor del af efterslæbet til markedet og konkurrenterne, og markedet er tydeligvis begyndt at få øjnene op for, hvor attraktivt prisfastsat mange af vores selskaber er.

Vi har adskillige fordoblingskandidater i porteføljen, som vi forventer vil bidrage betydeligt til de kommende års afkast, selvom det naturligvis ikke sker fra den ene dag til den anden. Selvom det efter næsten ni års bullmarked bliver sværere og sværere at finde nye attraktive selskaber med stort potentiale, så dukker der heldigvis stadigvæk nye emner op med jævne mellemrum.

Vi forventer fortsat et positivt afkast for 2017.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17