På trods af at det er strømmet ind med gode regnskabsmeddelelser i første kvartal, har det ikke været nok til at sikre et samlet positivt markedsafkast i 2018, selvom Verdensindekset (MSCI World) steg med 3,2 pct. i april måned. Siden nytår er Verdensindekset faldet med 0,7 pct., og det gennemsnitlige afkast for de Globale Value afdelinger i Europa har været negativt med 1,0 pct. MS Invest har til sammenligning haft et positivt afkast på 2,2 pct. i årets første 4 måneder.

De politiske vinde præger fortsat overskrifterne verden over, og den største og måske vigtigste har været, at Nordkorea tilsyneladende begynder at bukke under for det amerikanske og givetvis også kinesiske pres på regimet, men tiden vil vise, hvad det fører til. Den 12. maj forventes præsident Trump at træffe en afgørelse vedrørende atomaftalen med Iran. Vi forventer, at USA trækker sig fra aftalen, og at det vil medføre sanktioner mod præstestyret, uanset hvad resten af verden måtte mene. Konsekvensen af yderligere sanktioner og isolering af Iran vil være endnu en pil i retning af stabile og sandsynligvis stigende oliepriser.

Ændringer i marts og april måned

Over de sidste par måneder har vi foretaget en lang række ændringer i porteføljen, der blandt andet har medført, at antallet af selskaber er faldet fra 117 til 100 på to måneder.

Historisk set er fødevareaktier noget af det mest stabile, man kan investere i sammenlignet med andre aktier. Årsagen er naturligvis, at vi skal have noget at spise, uanset hvordan økonomien har det, og det har ligeledes betydet, at investorerne historisk set har været villige til at betale en højere P/E for fødevareselskaberne på grund af deres meget stabile og stigende indtjening.

Gennem det seneste år har mange af fødevareaktierne imidlertid været under stort pres på grund af stigende råvarepriser, der nødvendiggør, at de er nødt til at hæve deres priser for at fastholde deres indtjening. Det er ikke første gang, det er sket, hvis man kigger tilbage i tiden, og hver gang det er sket, har det vist sig at være en enestående chance for at gøre et godt langsigtet køb.

Det er lige netop sådanne situationer, vi venter på. De sidste par måneder har kursfaldet desuden taget til i styrke, og vi har købt kraftigt op i blandt and Kraft Heinz og General Mills. For at finansiere købene har vi brugt det meste af kontantbeholdningen, og vi har desuden solgt en stribe af selskaber fra, som vi vurderer til at have et lavere og mere usikkert potentiale.

Ultimo april måned var der 100 selskaber i porteføljen mod 126 ultimo december 2017.

Forventninger

Siden ultimo oktober 2017 har vi haft det aktiemarked, som vi ofte har givet udtryk for, er det optimale for investorerne i MS Invest. Verdensindekset er i disse 6 måneder steget med blot 0,1 pct., og MS Invest har leveret et positivt afkast på 8,6 pct. Mange investorer finder det besynderligt, at vi ønsker flade eller sågar direkte negative afkast på aktiemarkederne. Logikken er imidlertid den enkle, at når aktierne generelt er stigende, kan alle tjene penge, mens det kniber mere, når det er de fundamentale forhold i hvert enkelt selskab, der træder i fokus. I disse perioder skal man i langt højere grad have styr på prisfastsættelsen og risikoen for hvert enkelt selskab i beholdningen, end når aktiemarkederne blot buldrer afsted, og der er som regel mange flere muligheder for at placere pengene i aktier med et stort potentiale.

Vi har svært ved at forestille os, at Verdensindekset samlet set over de næste 5 år vil kunne levere positive afkast ovenpå de seneste 9 års bullmarked. Samtidig er det vores overbevisning, at MS Invest under netop sådanne forhold fortsat vil kunne levere tilfredsstillende afkast.

Når man kigger selskaberne i porteføljen igennem, er der al mulig grund til optimisme, da langt hovedparten af selskaberne er særdeles attraktivt prisfastsat, og de forventes at ville kunne klare sig relativt godt under en hård opbremsning i verdensøkonomien. Aktierne i de to sektorer Stabile Forbrugsgoder og Medicinal Industrien udgjorde ultimo april henholdsvis ca. 36 pct. og 24 pct. af MS Invest.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17