De fleste større aktiemarkeder lagde i marts måned et par procent oven i de i forvejen pæne afkast for januar og februar, og snakken om recession og rentestigninger er gledet lidt mere i baggrunden uden dog helt at forstumme. MS udvikler sig tilfredsstillende og har leveret et afkast på 18,0 pct. i første kvartal af 2019 mod et afkast på 14,6 pct. for MSCI World og 11,6 pct. for en gennemsnitlig Global Value Fund i Europa.

Udover rente- og recessionssnakken er det fortsat Brexit og forhandlingerne om en ny handelsaftale mellem USA og Kina der præger overskrifterne. De seneste forlydender fra forhandlingerne tyder på, at parterne er 90 pct. i mål, og at de stort set kun mangler at blive enige om, hvordan aftalen skal håndhæves, hvis den bliver brudt af en af parterne. Brexit forhandlingerne har efterhånden udviklet sig til en pinlig affære for det engelske parlament og ikke mindst for premierminister Theresa May, men det er fortsat vores opfattelse, at både Brexit og handelsaftalen før eller siden finder en fornuftig afslutning.

Porteføljeændringer i marts

I modsætning til de seneste måneder har vi kun lavet tre ændringer i porteføljen i marts måned. Ovenpå de store kursfald i Kraft Heinz på knap 35 pct. siden deres seneste regnskabsmeddelelse, har vi øget vores position i selskabet, så aktien igen udgør knap tre pct. af porteføljen. I den kommende markedskommentar for april måned, vil vi komme nærmere ind på vores beslutning om at købe flere Kraft Heinz aktier.

Herudover har vi købt flere aktier i CVC Health og reduceret vores beholdning betydeligt i Avon Products.

Avon Products

For få måneder siden beskrev Bill Miller, der er en af USA’s legendariske value investorer, Avon som værende noget af det mest interessante, han havde set i lang tid, og at aktien har potentiale til at tidoble sin værdi, hvis selskabets nye ledelse kan leve op til deres egne forventninger frem mod 2022. Vi er helt enige i disse betragtninger, hvilket er årsagen til, at vi har haft aktien i porteføljen i nogle år.

Avon er verdens største producent af kosmetikprodukter, der sælges af næsten seks mio. primært kvinder direkte til deres personlige kunder. Selskabets aktiviteter er primært i Sydamerika, Rusland og Sydeuropa. Den nye direktør, der kommer fra Unilever, vender i øjeblikket op og ned på hele virksomheden i samarbejde med specialister, der blandt andet er indsat fra Cerberus Capital Management, der er en succesfuld amerikansk kapitalfund. Cerberus ejer knap 17 pct. af Avon.

For et par uger siden bekræftede Avon, at man i øjeblikket har samtaler med Natura fra Brasilien om en mulig overtagelse. Vi tvivler dog stærkt på, at Natura kan magte den store opgave, det vil være at købe Avon til en pris, der vil være acceptabel for Avons aktionærer, men det understreger helt klart, at Avon er på vej i den rigtige retning. For et par uger siden valgte vi trods det fortsat store potentiale at reducere beholdningen i Avon til ca. 3,6 pct. af porteføljen. Siden december måned er aktien steget med 115 pct. og på det tidspunkt udgjorde den knap 10 pct. af MS Invest.

Forventninger

Som vi gav udtryk for i markedskommentarerne for februar, så er vi efterhånden noget skeptiske over for, om markederne kan blive ved med at stige uden at skulle igennem en korrektion ovenpå stigningerne i første kvartal, men det er samtidig fortsat vores opfattelse, at porteføljen i MS Invest er betydelig mere attraktiv prisfast end de generelle aktiemarkeder, og at vi på sigt har meget godt at se frem til.

Aktiemarkederne forventer helt klart, at amerikanerne og kineserne snart bliver enige om en ny handelsaftale, og på trods af at alt ligner kaos i Storbritannien, så er det vel trods alt kun de færreste, der tror at de forlader EU uden en aftale eller i givet fald ikke hurtigt indgår en aftale efterfølgende.

Hvordan kan man så forvente, at aktiemarkederne vil reagere, hvis både Brexit og handelsaftalen pludselig er på plads? Formentlig ikke ret meget, da det er netop det, markederne forventer og har baseret en pæn del af sidste kvartalsstigninger på. Hvis man i stedet for forestiller sig, at handelsforhandlingerne og Brexit falder helt fra hinanden, vil aktiemarkederne formentlig reagere kraftigt med store fald, men det anser vi som meget usandsynligt – men man ved jo aldrig…

Når de to aftaler er på plads, vil vi blive meget overrasket, hvis ikke Europa umiddelbart herefter står for tur i amerikanernes forsøg på af få mere rimelige handelsaftaler på plads med omverdenen, og man kan kun håbe på, at de europæiske politikere er klar til at give amerikanerne mere fair konkurrencemæssige vilkår. Det både håber og tror vi på, at Europa er klar til – ikke mindst i lyset af, at både Canada, Kina og Mexico har erkendt, at handelspolitik skal være lige fordelagtig for begge parter.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17