Stemningen på aktiemarkederne ændrede sig gradvist men sikkert fra midten af februar og gennem det meste af marts fra dybt mismod til forsigtig optimisme. Pludselig så det ud til, at verden nok alligevel ikke ville falde helt fra hinanden, og selv olieprisen har formået at gøre et comeback. Problemerne med lav vækst i Kina og risikoen for recession i Europa og USA er i det mindste for en stund blevet knap så dominante i investorernes opfattelse af den øjeblikkelige situation, selvom det fortsat spøger derude.

Vi fortsatte ufortrødent omlægningerne i marts måned og forøgede det samlede antal selskaber i porteføljen fra 97 til 105. De 8 nye selskaber er: Aegon, CSX, Bunge, Potash, Monsanto, Johnson Controls, G4S og KKR.

Vi har til gengæld reduceret beholdningerne i Abercrombie & Fitch, Guess? og Barrick Gold ovenpå den seneste tids pæne stigninger i aktierne.

Vi ser et betydeligt potentiale i de nye selskaber, og det er vores vurdering, at de hver især har 50-100% afkastpotentiale de næste par år eller tre. De udgjorde alle ca. 0,25% af porteføljen på købstidspunktet.

Det tempo som porteføljen har skiftet karakter i det sidste halve år, og hvor antallet af selskaber siden ultimo august 2015 er steget fra 41 til nu 105 kommer næppe til at fortsætte ret meget længere. Men det er heller ikke nødvendigt. Vi er allerede kommet langt og de foretagne ændringer vil komme medlemmerne til stor glæde i de kommende 2-3 år.

Fremadrettet håber vi forsat, at det vil være muligt at finde et par nye selskaber om måneden, så vi hele tiden kan erstatte aktier, der er steget, med nye selskaber med stort potentiale. Vi er fuld af fortrøstning, og vi har for alvor fundet optimismen frem. MS Invest er fortsat en af få håndfulde globale fonde i Europa ud af knap 800, der har positivt afkast for året som helhed.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17