Ingen ændringer fra centralbankerne

Markedsudvikling. Efter tre måneder i træk med pæne afkast tog aktiemarkederne en pause i maj, hvor MSCI World-indekset faldt 0,11%. Aktiemarkederne lå stille på trods af fortsat bedring af de globale økonomiske udsigter i takt med, at genåbningen fortsatte i store dele af verden. Inflationstal fra april gav frygt for stigende inflation, der overskyggede den positive indvirkning på aktiemarkederne fra den gunstige økonomiske udvikling. I USA var inflationsraten i april 4,2% og i euro-området 1,6%. Den amerikanske centralbank så ingen grund til at justere pengepolitikken, trods stigende inflation, og pegede på kortsigtede drivkræfter bag den stigende inflation, såsom højere energiomkostninger og flaskehalse i forsyningskæderne som følge af, at økonomierne åbner op igen – effekter der burde aftage, som året skrider frem.

Amerikanske aktier var blandt de svageste af de største aktiemarkeder og haltede efter markederne i Europa og Japan. I Europa steg aktierne mest, hvilket afspejlede forventningen om, at vaccineudrulningen endelig begyndte at komme op i fart. Inden for Europa klarede de aktiemarkeder, der blev hårdest ramt af pandemien, sig bedst med lande som Italien, Spanien og Frankrig, der alle gav bedre afkast end Tyskland.

Obligationsmarkederne reagerede heller ikke voldsomt på inflationstallene. Renterne på statsobligationer i både USA og Europa var stort set uændrede i måneden.

Økonomisk følsomme råvarer som olie, kobber og jernmalm lå flade. Kobber og jernmalm er dog på deres højeste prisniveauer i et årti som følge af en kombination af stærk efterspørgsel og begrænset udbud.

Value-aktier gav merafkast igen

Månedsafkast maj ÅTD maj
MS Invest 2,86% 25,17%
MSCI -0,11% 11,38%
MSCI Valueindeks 1,36% 16,33%

Porteføljen steg 2,86%, mens MSCI World-indekset faldt med 0,11%. Den rotation mod value-aktier, der har været i gang siden fjerde kvartal af 2020, fortsatte efter en kort pause i sidste måned, og MSCI World Value-indekset endte med en stigning på 1,36% – mere end det brede markedsindeks, men mindre end porteføljen. Det var bemærkelsesværdigt, at value-aktierne klarede sig stærkt, selv om renten lå flad. Stigende renter var ellers drivkraften bag den indledende fase af den rotation mod value-aktier, der startede sidste år. Merafkastet for porteføljen i forhold til MSCI World-indekset skyldtes til dels value-eksponeringen, der nød godt af rotation, men der var også et væsentligt bidrag fra aktieudvælgelsen.

Sektormæssigt var det Finans og Materialer, der var stærkest, hvilket afspejler deres følsomhed til den økonomiske udvikling, samt Energi godt hjulpet af en 5% stigning i olieprisen. I bunden var det IT og den lidt teknologirelaterede sektor, Forbrugsgoder, der ellers viste gode takter i sidste måned, der stod for skud.

Som beskrevet oven for var aktieudvælgelsen en væsentlig positiv bidragsyder til porteføljens merafkast. En aktie der steg en del og bidrog væsentligt til merafkastet var bilkoncernen Stellantis, der offentliggjorde et samarbejde med Foxconn, der er mest kendt for at producere iPhones. Nyheden om samarbejdet blev vel modtaget af investorerne, der sendte aktien i vejret. It-relaterede aktier som Apple og Amazon er store positioner i afdelingens sammenligningsindeks, og da de faldt hhv. 6% og 8%, bidrog det positivt til merafkastet, da de ikke findes i porteføljen. En anden it-aktie, DXC Technologies, var derimod trods it-sektorens svage måned blandt de bedste aktier i porteføljen, da virksomheden viste yderligere fremskridt i deres forretningsmæssige turnaround.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17