Genåbning skabte positiv stemning

Markedsudvikling I løbet af maj begyndte hovedparten af de vestlige lande genåbninger af samfundsmæssig aktivitet. Finansmarkedet reagerede på de første signaler om et positivt momentum i de økonomiske nøgletal. Det medførte høje afkast på risikofyldte aktiver, og i maj steg globale aktier med 3,14% målt ved MSCI World i DKK.

Faldende smitterater og dødsfald relateret til coronavirus var med til at fastholde den positive stemning på markederne. Selvom en egentlig vaccine ikke forventes klar inden for nærmeste fremtid, viste de første menneskelige forsøg så positive resultater, at markedet indprisede en lavere risiko for fremtidige smitteudbrud.

Den omtalte genåbning af samfundsmæssig aktivitet i de vestlige økonomier kom til udtryk i hovedparten af de økonomiske nøgletal. Eksempelvis steg den globale erhvervstillid inden for fremstillingsindustrien fra 39,6 i april til 42,4 i maj ifølge data fra JPM Global PMI. Det udtrykker en erhvervstillid, som fortsat er ekstrem lav – men vigtigst er, at tillidsdannelsen har retning mod et mere optimistisk niveau.

Ligesom overgangen fra nedlukning til genåbning udgør et vendepunkt i coronakrisen, udgør selv en marginal stigning i tillidsindikatorerne et afgørende vendepunkt i forventningerne til fremtiden. Dertil kom, at OPEC-landenes aftale om reduktion i olieproduktionen trådte i kraft i begyndelsen af maj. Som følge heraf næsten fordobledes olieprisen fra 19 til 36 USD og er tilbage på niveauet fra midten af marts.

Vending midt i måneden hjalp en smule

Porteføljen steg 1,26%, mens MSCI World-indekset steg 3,14%. Det globale value-indeks, MSCI World Value-indekset, haltede ligesom i de foregående måneder efter med et afkast på 1,14%.

Value-aktier fortsatte imidlertid med at have det svært i maj. I modsætning til de seneste måneder var der kun meget små bevægelser på obligationsmarkederne, men usikkerheden omkring den økonomiske udvikling fik investorerne til at foretrække meget defensive aktier. I midten af måneden kom der imidlertid et skifte til en mere positiv stemning, og i takt med at den tog fart fik det stor indvirkning på investeringsstilen. Stemningsskiftet medførte nemlig en større rotation, hvor value-aktier og mere konjunkturfølsomme sektorer genvandt noget af det tabte.

Konjunkturfølsomme sektorer som IT, Industri, Materialer og Forbrugsgoder førte an, mens taberne fra de foregående måneder, Energi og Finans, hvor især bankernes indtjening er under pres fra stigende hensættelser, igen lå i bunden. Fonden blev ligesom i de foregående måneder ramt af eksponeringen til value-aktier, mens en overvægt i mere konjunkturfølsomme aktier afbødede det relative tab.

Regnskaberne viste som forventet betydelig indtjeningsnedgang, og forventningerne til næste kvartal var beskedne. Der har samtidig været fokus på likviditet og solvens, hvor mange virksomheder har fokus på omkostningsbesparelser og skrinlægning af planlagte investeringsaktiviteter. Generelt ser porteføljeselskaberne stærke ud, og mange aktier er steget pænt. Alligevel endte bidraget fra aktieudvælgelsen med at være et lille tab.

Det skyldtes blandt andet stålselskabet ArcelorMittal, der midt på måneden pludselig foretog en kapitaludvidelse på 2 mia. euro (gæld og egenkapital). Til trods for, at det lader til at være et udtryk for ekstra forsigtighed, blev det ikke vel modtaget af investorerne, og aktien tabte 14%.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17