Det er vel næppe en overdrivelse at sige, at specielt to forhold med potentiel indflydelse på verdensøkonomien har ændret sig markant over de sidste par måneder. Konflikten mellem USA og Iran ser ud til at eskalere og ikke mindst, hvis de seneste angreb på skibe i området kan dokumenteres at være iranske. Det vil kunne skabe betydelig nervøsitet omkring olieprisen, da ca. 20 pct. af verdens olieforbrug skal igennem Hormuz Strædet. Iranerne har flere gange truet med at lukke strædet, hvilket potentielt kan få oliepriserne til at eksplodere, men det er vel trods alt kun de færreste, der tror på, at Iran militærmæssigt vil være i stand til at holde det lukket i mere end helt korte perioder.

Mange af os troede på, at handelsaftalen mellem USA og Kina efterhånden var ved at være på plads, men nu er situationen tilsyneladende ved at komme ud af kontrol med forhøjelser af toldsatserne i begge lande og med trusler om flere. Den seneste dage har præsident Trump endvidere annonceret, at amerikanerne vil pålægge mexicanske varer en told på 5 pct., på grund af indvandringen fra Mexico, som han ikke mener mexikanerne gør nok for at stoppe, men det er der dog indtil videre sat en stopper for fra mexicansk side med en markant bedre grænsebevogtning.

Bekymringen over udviklingen i ovenstående er ikke gået ubemærket henover aktiemarkederne, der igen er begyndt at være nervøse over, om den økonomiske vækst vil blive væsentligt påvirket. Der er næppe den store tvivl om, at markederne er mest nervøse over den manglende handelsaftale, hvilket tydeligt ses på olieprisen, der er faldet med ca. 20 pct. de sidste 5-6 uger grundet frygten for lavere vækst, som medfører lavere efterspørgsel efter olie. De faldende oliepriser signalerer endvidere, at markedet er mere bekymret for et sammenbrud i forhandlingerne om handelsaftalen end frygten for en konfrontation i den Persiske golf.

Porteføljeændringer

I løbet af april og maj måned solgte vi alle aktier i Hain Celestria Group, Heineken, Unilever og Avon Products, mens National Beverage er ny i porteføljen.

Avon Products valgte til vores overraskelse at blive overtaget af Natura fra Brasilien, hvor Avon aktionærerne får ombyttet deres aktier til Natura-aktier. Vi har valgt at sælge Avon aktierne, da vi ikke ønsker Natura-aktier i porteføljen. Siden nytår er Avon steget 150 pct., hvilket naturligvis er glædeligt, men vi havde forventet yderligere stigninger på længere sigt, i takt med at selskabets ledelse ville få lavet deres ”turn around”, men sådan skulle det altså ikke være.

Vi har desuden øget vores beholdninger i Teva, Mylan, Schlumberger, Tupperware, Schäffler, Biogen, Ingredion, Alcoa, John Wood, Amgen, Nuskin, William Hill, Archer Daniel Midland, Halliburton, GAP, Bourbon Corp og Reckitt Benckiser.

Kraft Heinz

Som så mange andre fødevareaktier har Kraft Heinz haft det svært de sidste par år. Investorerne er generelt bekymrede for nye trende blandt forbrugerne, der på længere sigt vil lægge pres på mange af de gamle selskaber med ikoniske brands, der eksempelvis kendetegner Kraft Heinz.

Når investorerne er usikre på fremtiden, bliver priserne, de vil betale for indtjeningen, naturligvis lavere indtil de igen føler, de har overblik over fremtidsudsigterne. Sådan har det også været for Kraft Heinz, som vi har haft i porteføljen i nogle år med et samlet tab på ca. 30 pct.

Over længere perioder vil der naturligvis ske ændringer i forbrugernes adfærd, og nogle blandt de nye generationer vil have et ønske om nye produkter. Sådan har det altid været, så det er ikke nyt for fødevaresektoren, at de skal omstille sig løbende over tid. Det gælder også Kraft Heinz.

I februar måned 2017 toppede aktiekursen i knap 98 dollars pr. aktie. Nu er kursen godt 30 dollars, og den var for få uger siden under 27. Hvad er der sket på så forholdsmæssig kort tid, og er det en rimelig pris, der er på aktien nu? I 2016 og 2017 havde selskabet et resultat af primær drift på henholdsvis 5,6 mia. og 6,1 mia. dollars, der sammen med de forventninger, der var dengang, var baggrunden for, at aktiekursen var 98 dollars. Siden 2017 er mange investorers forventningerne til fremtiden som sagt blevet usikre, men de gennemsnitlige forventninger til indtjeningen i 2020 og 2021 er 5,4 mia. og 5,5 mia. dollars. Det vil sige, at markedsforventningerne til indtjeningen ligger lige i underkanten af 2016-niveauet. Når man ser på de tal, får man unægtelig et andet indtryk af virksomheden, end hvis man ser på, at aktien er faldet fra 98 til 30.

Som vi ser det, er Kraft Heinz en meget klassisk ”value case”, hvor aktiemarkedet går fra at elske en aktie til ikke at ville røre den med en ildtang. Vi mener, aktien burde koste 45-50 dollars pr. aktie. Det baserer vi på, at den forventede drift i 2021 på 5,5 mia. bør have en værdi på mindst 85 mia. svarende til ca. 15-16 gange indtjeningen. Herfra trækker vi selskabets forventede netto rentebærende gæld ultimo 2021 på 27 mia. dollars og dividerer det med de 1,22 mia. udestående aktier, der er i selskabet.

Vi forventer, der bliver mere klarhed over selskabets strategi og indtjening i løbet af 2019 og især 2020, og vi bliver ikke overrasket, når aktien igen koster 50 dollars, men hvor lang tid der vil gå, er umuligt at forudse. Mens man venter, får man i øvrigt 1,6 dollars om året i udbytte, svarende til over 5 pct. i direkte afkast. Aktien udgør ca. 3 pct. af porteføljen i MS Invest.

Forventninger

Vores skepsis med hensyn til holdbarheden af kursstigningerne i årets første måneder viste sig at være velbegrundet, da de fleste større aktiemarkeder siden begyndelsen af maj har oplevet fald i størrelsesordenen 5 pct., dels på baggrund af de politiske usikkerheder, men også fordi kurserne efter vores opfattelse forinden var steget for meget og for hurtigt.

Gennem årene har vi oplevet mange perioder, hvor aktierne var steget så meget, at vi havde svært ved at finde aktier med et attraktivt potentiale. Det var ved at være situationen i begyndelsen af året. Derfor valgte vi naturligvis løbende at skille os af med de aktier, der var tættest på de værdier, vi finder fair.

Efter kursfaldene begyndte i maj, byder mulighederne sig atter til igen, da en del aktier er faldet betydeligt og nu for alvor begynder at se attraktive ud, så vi forventer, at vi stille og roligt vil få placeret en del af kontantbeholdningen i de kommende måneder.

Blandt økonomer tales der igen om en forestående recession, hvor “handelskrigen” mellem Kina og USA frygtes at forøge risikoen. Men i stedet for at bruge tid på at gætte på hvornår vi får lavere vækst eller en recession, bruger vi al vores energi på at finde selskaber, der kan klare sig godt igennem både gode og dårlige tider, og få dem købt på nogle tidspunkter, hvor der er et betydeligt kurspotentiale.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17