I de fem første måneder af 2018 er Verdensindekset (MSCI World) steget med ca. 3,8 pct., hvoraf en stor del skyldes, at euroen og hermed også danske kroner er blevet svækket over for alle hovedvalutaerne. Hermed er trenden fra 2017 for en stund blevet vendt, hvor specielt den faldende dollar kostede aktieinvestorerne uden for USA dyrt.

Kigger man på de større aktiemarkeder, er der allerede på nuværende tidspunkt store forskelle på afkastene verden over målt i lokal valuta. Nasdaq er således steget med 7,8 pct., CAC 40 i Frankrig 1,6 pct., S&P 500 1,2 pct. mens Euro Stoxx 50 er faldet med 2,8 pct., Dax i Tyskland 2,4 pct., Nikkei i Japan 2,6 pct. og CSI 300 i Kina med 6,5 pct.

Der har således været tale om betydelige regionale forskelle på de toneangivende aktiemarkeder, der blandt andet skyldes frygten for handelskrige og nye trends på valutamarkederne, men naturligvis først og fremmest regnskaberne for første kvartal af 2018. Kigger men herefter på, hvordan de forskellige sektorer af markederne har udviklet sig, fremkommer der endnu større forskelle. En af de bedste sektorer har med en stigning i 2018 på 8,8 pct. været Energi, der for alvor begynder at tiltrække sig investorernes interesse, efter at olien har udvist prismæssig stabilitet over adskillige måneder, og investorerne i MS Invest begynder nu for alvor at se afkastet af vores vedholdende opkøb af selskaber i energisektoren.

I skarp kontrast hertil står Stabile Forbrugsgoder og hermed fødevareselskaberne, der siden nytår er faldet med 5,3 pct.

I de første fem måneder af 2018 har MS Invest leveret et afkast på 3,7 pct. mod 1,0 pct. for den gennemsnitlige Globale Value Fund i Europa.

Ændringer i maj måned

Maj måned bød på en uventet positiv og ganske usædvanlig udfordring. Vi stod pludselig i den situation, at vi havde adskillige aktier, vi gerne ville øge beholdningen i, da kurserne var under pres, men vi havde ganske enkelt ikke kontanter nok. Vi valgte således at sælge de 16 selskaber, der efter vore beregninger havde det mindste afkast potentiale.

Fødevareselskaberne var henover måneden under fortsat pres, men det begynder at ligne en bund. For en lang række af dem skal man en del år tilbage i tiden for at finde tilsvarende prisfastsættelser, og de finansielle nyhedsmedier begynder også at have mere fokus på situationen. Blandt fødevareselskaberne købte vi flere aktier i Campbell Soup, Kraft Heinz, Kellogg, Hershey, Pepsi og General Mills.

Herudover øgede vi beholdningerne i Chesapeake Energy, Coty, L Brands, Bunge, Harley Davidson, Colgate-Palmolive, Hanesbrands og Oracle.
Ultimo maj måned var der 84 selskaber i porteføljen mod 100 ultimo april måned.

Forventninger

I de kommende måneder forventer vi, at det planlagte møde i Singapore den 12. juni mellem Donald Trump og Kim Jong Un samt turbulensen omkring regeringsdannelsen i Italien i større eller mindre omfang vil præge aktiemarkederne. Herudover kan et OPEC-møde den 22. juni i Wien også få en vis kortsigtet påvirkning af aktierne, da Saudi Arabien og Rusland har antydet, at de måske vil øge olieproduktionen gradvist, nu hvor olielagrene er ved at være bragt ned på det 5-årlige gennemsnit. Ingen af begivenhederne har indflydelse på vores dispositioner, men det er naturligvis ikke det samme som at sige, at det er uden betydning for den verden, vi lever i, og at det ikke kan give lidt turbulens på de finansielle markeder.

Hvis der er nogen, der håber på, at OPEC-mødet vil medføre, at verdensmarkedet igen bliver oversvømmet af råolie med heraf følgende markant lavere priser, bliver de efter vores opfattelse slemt skuffede. Rusland og OPEC-landene med Saudi Arabien i spidsen har lært lektien, og de kan så let som ingenting bringe oliemarkedet i balance, hvis der skulle opstå behov for det.

Herudover står Saudi Arabien foran en børsnotering af det statsejede olieselskab Saudi Aramco, og i den sammenhæng er saudiernes eneste interesse naturligvis en stigende oliepris, så prisen for Saudi Aramco aktierne bliver så høj som mulig. Efter vores opfattelse er det kun en verdensomspændende krise, der de næste år vil kunne rokke betydeligt ved det nuværende niveau på olieprisen, men det udelukker ikke, at prisen kan svinge med 10-15 dollar pr. tønde henover et kalenderår.

Vi forventer fortsat et godt 2018 for MS Invest, men vi forventer også en del uro på aktiemarkederne resten af året, hvilket vi dog som altid imødeser med store forhåbninger om at gøre nogle gode handler.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17