Udover en fortsat strøm af regnskabsmeddelelser er det den forestående folkeafstemning om EU i Storbritannien, præsidentvalget i USA, en potentiel rentestigning i USA og en fortsat stigende oliepris, der har præget begivenhederne på aktiemarkederne i maj måned.

Bayer i Tyskland har givet aktionærerne i Monsanto et overtagelsestilbud på 122 dollar pr. aktie. Vi har begge aktier i porteføljen og forventer, at de forhøjer deres tilbud. Vi anser buddet som fair, men afventer de kommende måneders forhandlinger, før vi tager stilling til, om vi vil sælge vores aktier i Monsanto, der er steget ca. 20% den seneste måned.

Der blev i månedens løb foretaget en del mindre justeringer i porteføljen. Aktierne i Apple, Aegon, Potash, KKR, Kering, Macy’s og GAP har alle været udsat for kursfald, siden vi købte de første aktier. Vi har ikke ladet denne kærkomne mulighed gå fra os, og har naturligvis benyttet lejligheden til at købe flere aktier på de lavere priser. Vi har således øget beholdningerne i hver af dem fra 1/4% af porteføljen til 1/2%, dog til 3/4% i GAP. Til gengæld har vi reduceret positionerne i Metro og Total til hver 2,0% og i General Mills til 1,75%.

Vi har tilføjet 4 nye selskaber til porteføljen – Fujitsu i Japan og de tre amerikanske medicinalselskaber Abbot Laboratories, Amgen og Biogen, der nu hver udgør 1/4% af porteføljen. Ved udgangen af maj måned var der 114 selskaber i MS Invest.

For en måned siden gav vi udtryk for, at vi ovenpå de store stigninger i de første måneder af året formentlig ville se en lidt svagere udviklingen i afkastet på kort sigt. Det viste sig også at blive tilfældet, da aktierne faldt 4-5% i begyndelsen af måneden, hvorefter de igen begyndte at stige, så maj måned samlet set endte med et lille kursfald for porteføljen. For de første fem måneder af 2016 ligger MS Invest ifølge Morningstar med et afkast på 8,9% fortsat markant bedre end en gennemsnitlig tilsvarende europæisk global aktieafdeling, der har negative afkast i niveauet -1,7%.

Vi forventer et samlet afkast for 2016 på mindst 10% uanset udfaldet af valget i Storbritannien om deres eventuelle udmelding af EU og uanset udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17