Positiv aktiemåned

Markedsudvikling. Globale aktier havde igen en stærk måned, og MSCI World-indekset steg med 4,62%. I både USA og Europa fortsatte genåbningen, men tiltagende bekymringer over den tilsyneladende mere smitsomme Delta-variant tvang Storbritannien til at udskyde genåbningen, til trods for at det indtil videre tyder på, at vacciner virker på varianten. Desværre er der mange lande, der stadig har lave vaccinationsrater.

Det var de amerikanske aktier, der førte an i en måned hvor investorerne fordøjede blandede rentesignaler. Generelt faldt de lange renter i løbet af måneden. De korte renter steg imidlertid efter signaler fra den amerikanske centralbank, FED, om, at rentestigninger er kommet tættere på, om end det ligger et pænt stykke ude i fremtiden. Man karakteriserede dog den nuværende inflation som værende af midlertidig karakter og bagatelliserede derfor sandsynligheden for en rentestigning på den korte bane. Det førte til faldende renter og en fladere rentekurve. Europæiske aktier noterede sig mere beskedne afkast, da Delta-varianten giver usikkerhed om sommerens genåbningsforløb.

I Europa steg de korte tyske renter også som en reaktion på udsigten til en stramning af amerikansk pengepolitik, mens de lange renter faldt.

Inden for råvarer faldt prisen på kobber, der ofte ses som en god ledende indikator for den globale økonomiske udvikling. Oliepriserne steg imidlertid til et niveau, der ikke er set højere siden 2018.

Rentefald løfter vækstaktierne

Månedsafkast juni ÅTD juni
MS Invest 0,11% 25,30%
MSCI 4,62% 16,52%
MSCI Valueindeks 1,65% 18,25%

Porteføljen steg 0,11%, hvilket var væsentlig mindre end verdensindekset MSCI World, der steg 4,62%. Value-aktier haltede efter de brede markeder, hvilket kan ses på MSCI’s value-indekset, der steg 1,65%. En rotation til fordel for vækstaktier og value-aktiernes relative tab, der i vid udstrækning var drevet af renteudviklingen, tegnede sig for størstedelen af fondens relative tab. Der var imidlertid også lidt negativ indvirkning fra den geografiske eksponering, hvor undervægten i USA kostede en smule i forhold til sammenligningsindekset.

IT var sektoren med bedst afkast, hvilket i vid udstrækning skyldtes rentefaldene, der løftede vækstaktierne og dermed også IT-sektoren. Energiaktier gav også pæne afkast på baggrund af de stigende oliepriser. Finans var blandt de svageste sektorer, da især bankaktier led som reaktion på den fladere rentekurve, der direkte påvirker rentabiliteten af ​​deres udlån. Råvare-aktier faldt tilbage sammen med råvarepriser, der faldt fra den seneste tids relativt høje niveauer.

Aktievalget var en beskeden negativ bidragsyder. Som det er typisk i perioder med stærke vendinger i sektorer og stort merafkast til IT-aktierne, er de største negative bidragsydere til merafkastet ikke aktier fra porteføljen, men store navne i benchmark som Apple, Microsoft og Amazon. Porteføljen nød imidlertid godt af gode afkast i nogle af aktierne i porteføljen. Det amerikanske olieselskab ConocoPhillips klarede sig godt, hvilket afspejlede stigende underliggende oliepriser. Kroger, en amerikansk dagligvarekæde, steg også pænt efter at have præsenteret et regnskab, der var bedre end forventet. Tøjkæden American Eagle Outfitters bidrog også positivt på grund af den fortsatte genåbning af detailhandlen.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17