Stigende smittetal

Markedsudvikling. Kursstigninger i anden halvdel af måneden gjorde, at MSCI World-indekset endte med et afkast på 1,80 procent. Midt på måneden kæmpede aktiemarkedet ellers med stigende smittetal for ​​Delta-varianten af ​​COVID-19. Stærke regnskaber med højere end forventet indtjeningsvækst fik imidlertid investorerne til at se gennem fingrene med stigende smittetal og førte til den gode afslutning på måneden. Der var ikke store forskelle mellem europæiske og amerikanske markeder, men til trods for at OL endelig blev afholdt, haltede japanske aktier efter, da Japan begyndte at få problemer med Delta-varianten.

USA gav anledning til bekymring i løbet af måneden. Vaccinationsraterne, der tidligere havde ligget blandt de højeste, stagnerede på et niveau omkring 60%. Det er langt under det niveau, der er nødvendigt for flokimmunitet, og det gør det muligt for Delta-varianten at få fodfæste, hvilket førte til diskussioner om genindførsel af restriktioner. Omvendt fjernede man i Storbritannien, efter at have opnået en vaccinationsrate betydeligt højere end den amerikanske, næsten alle indenlandske restriktioner den 19. juli på trods af hastigt stigende smittetal.

På trods af at amerikanske inflationstal for juni var højere end ventet, faldt obligationsrenterne i takt med, at frygten for udviklingen i COVID-smitten, og derigennem den økonomiske vækst, tog fat. Efter at have toppet i april er renterne på amerikanske 10-årige statsobligationer faldet med over 50 basispoint. Renterne i Europa faldt også på trods af en lidt ændret tone fra ECB om inflation og inflationstal i Eurozonen, der fortsat var høje, omend på lidt lavere niveauer end i den foregående måned.

Value-aktier kæmpede med rentefald

Månedsafkast juli ÅTD juli
MS Invest 0,03% 25,34%
MSCI 1,83% 18,65%
MSCI Valueindeks 0,65% 19,02%

Porteføljen steg 0,03%, mens MSCI World-indekset steg 1,83%. Fortsatte rentefald i USA og Europa førte til relative tab for value-aktier, da investorerne søgte mod vækstselskaber, hvis værdiansættelse underbygges af det lave rente-miljø. Det afspejledes i MSCI World Value-indekset, der steg 0,65% og haltede efter markedet. Value-aktiernes modvind førte til relative tab for porteføljen, men god aktieudvælgelse genvandt noget af det tabte.

Som det kunne forventes når vækst-aktierne outperformer, var IT-sektoren blandt de bedste. Sundhedspleje var også relativ stærk, understøttet af god indtjeningsvækst. Energi var den svageste sektor, da oliepriserne faldt efter at OPEC nåede frem til en foreløbig aftale om at øge udbuddet. Finans-aktierne var også relativt svage grundet modvind fra de faldende renter på trods af positive nyheder fra ECB, der tillod banker i Eurozonen at genoptage udbyttebetalinger.

Som nævnt oven for var der god aktieudvælgelse. IT-aktier som Nokia og Oracle var blandt de mest positive bidragsydere. Nokias aktiekurs steg efter et stærkt regnskab i begyndelsen af måneden, hvor tidligere investering begyndte at aflejre sig i resultatet. Stålproducenten ArcelorMittal var også en stærk bidragsyder efter at have præsenteret god indtjening og pengestrømme samt godt nyt i forhold til yderligere tilbagekøb af aktier.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17