Grækenland har i den forgangne måned atter tiltrukket sig al opmærksomhed. Situationen eskalerede voldsomt i slutningen af juni, da den græske regering atter afviste et forslag fra EU og dets kreditorer og besluttede sig for at holde en folkeafstemning den 5. juli. Efterfølgende lukkede Den Europæiske Centralbank ned for de græske banker, der alle er blevet lukket i mindst en uge til situationen er afklaret. Alvorens time er kommet for grækerne.

På de fleste af hovedmarkederne er aktierne faldet med 3-5 % i juni måned. Det kinesiske aktiemarked har desuden været udsat for et markant kursfald på over 10 % siden slutningen af maj og ca. 20 % fra midten af juni, til det nåede et foreløbigt lavpunkt i slutningen af måneden.

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i juni måned.

Som vi har skrevet mange gange, tror vi ikke, at situationen i Grækenland isoleret set får andet end kortsigtet betydning for aktiemarkederne. Den græske økonomi udgør ikke mere end et par procent af den samlede økonomi i Europa. Omregnet til danske forhold svarer det til en større provinsby med 100.000 indbyggere. Dansk økonomi ville naturligvis ikke kollapse, hvis en by af den størrelse teoretisk set gik fallit i Danmark, og sådan går det heller ikke i Europa, hvis Grækenland ikke kan betale enhver sit.

Vi tager fortsat situationen med ophøjet ro og håber, at vi får mulighed for at lave ændringer i porteføljen, hvis uroen fortsætter på markederne.

Vi ønsker alle vore investorer en god sommer.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17