Covid-19 fortsat afgørende

Markedsudvikling Udviklingen fra de seneste måneder fortsatte ind i juli. Målt i USD steg verdensindekset, MSCI World, med imponerende 4,78%, men målt i DKK var afkastet mere dæmpet på grund af den faldende USD, og indekset tabte 0,54%.

Der var fortsat bekymringer på globalt plan over den vedvarende spredning af covid-19 og dens konsekvenser, men der var positive makroøkonomiske data, der viste at genåbningsprocessen påvirkede den økonomiske udvikling. Alligevel syntes investorerne at være splittet mellem data, der pegede på en hurtig genopretning på den ene side og et øget antal nye smittede på den anden. Det øgede antal smittede gav anledning til bekymring for, at opsvinget ville gå i stå, hvis vi igen skulle implementere strengere tiltag i forhold til social distancering eller endda lave nye nedlukninger.

Geopolitiske risici øgede presset på markederne, da spændingerne mellem USA og Kina igen dukkede op til overfladen, da USA bad Kina om at lukke sit konsulat i Houston, mens Kina gjorde gengæld ved at bede USA om at lukke sit konsulat i Chengdu.

På plussiden var der positive nyheder i forhold til udviklingen af en vaccine. Derudover fortsatte den igangværende statsstøtte og centralbankernes stimuli med at være i fokus. En vigtig begivenhed var for eksempel vedtagelsen af en genopretningsfond på 750 milliarder euro, der skal hjælpe de europæiske lande gennem krisen.

Stille måned – men uro under overfladen

Porteføljen Juli måned viste sig at være den hidtil mest stabile måned for aktiemarkederne i år, hvor verdensindekset, MSCI World, faldt med 0,54%. Porteføljen haltede efter indekset med et fald på 2,28%. MSCI World Value-indekset faldt med 2,67%, hvilket illustrerer at der på trods af de tilsyneladende stabile markeder igen var stærke understrømme i forhold til stilafkast.

På trods af det lille fald i det samlede indeks bør måneden betragtes i to dele. I den første del af måneden steg markedet pænt. Mod slutningen af måneden blev investorerne i stigende grad bekymrede over den forværrede økonomiske situation i USA. Det fik amerikanske statsobligationer til at stige, hvilket resulterede i et fald i obligationsrenterne. Dette fald medvirkede til dollarfald, og det førte også til at value-aktierne igen tabte terræn, da de grundet deres kortere varighed tabte relativt til aktiemarkedet.

Energi-aktier havde det svært igen i juli og sluttede måneden som den dårligst præsterende sektor. Forbrugsgoder var sektoren med det bedste afkast, men det var, som vi har set det før, i høj grad drevet af Amazon. I porteføljen klarede vores aktier inden for forbrugsgoder sig dog også godt, især Pulte Homes og Whirlpool, der begge steg over 20% i løbet af måneden.

Der var positive resultater fra aktieudvælgelsen, men det var ikke nok til at opveje stilmodvinden. Trods positiv aktieudvælgelse samlet set var der et selskab, der trak væsentligt ned. Intel skuffede markedet med en forsinkelse af lanceringen af sit nye produkt, hvilket førte til et kraftigt frasalg af aktierne.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17