Roen indfandt sig igen på aktiemarkederne i juli måned og aktierne bevægede sig atter i positiv retning. Panikken efter folkeafstemningen i Storbritannien er nu afløst af en tro på, at verden alligevel ikke går under, på trods af alle dommedagsprofetierne, og det er fortsat vores holdning, at det på længere sigt ikke vil have væsentlig indflydelse på vores porteføljemæssige beslutninger.

Vi har ikke foretaget ændringer i porteføljen i månedens løb, men der har været en del at glæde sig over. Først fik bestyrelsen i snack producenten Hershey på vegne af os som aktionærer et tilbud fra Mondelez om at sælge vores aktier på kurs 107, hvilket blev totalt afvist. Hershey aktien steg efterfølgende med knap 20 % og handles i øjeblikket i underkanten af kurs 112. Vi afventer udviklingen indtil videre.

Herefter fik vi et tilbud fra Japanske Komatsu om at sælge vores aktier i mineudstyrs producenten Joy Global til 28,3 dollar pr. aktie. Aktien ligger lige i underkanten af denne pris og er i øvrigt steget med over 200 % siden nytår. Vi afventer indtil videre situationen.

Sidst men ikke mindst har Avon Products, der sælger og producerer kosmetik, for få dage siden afleveret, et for markedet, meget positivt overraskende kvartalsregnskab. Aktien er den største enkeltposition i MS Invest og har efter vores opfattelse et stort potentiale på op imod 200 % de næste 2-3 år. Vi vil dog af forsigtighedsmæssige årsager løbende nedbringe andelen i aktien på stigende priser.

Vi er fortsat meget fortrøstningsfulde med hensyn til afkastpotentialet i porteføljen for både resten af året men ikke mindst de næste 3-5 år. Det er uændret vores holdning, at aktiemarkederne generelt er for dyre, og vi tvivler på, at markederne i de kommende 3-5 år vil blive en positiv oplevelse.

Uagtet aktiemarkedernes prisfastsættelse, finder vi fortsat en del attraktive aktier, som vi ønsker at købe til porteføljen, hvis det kan lade sig gøre på gode priser, men porteføljen, som den ser ud i dag, er som sagt fuld af aktier med stort potentiale.

I skrivende stund, den 7. august, er MS Invest med et positivt afkast på 15,4 % i 2016 ifølge Morningstar den bedste globale investeringsforening i Europa, og vi håber naturligvis, vi kan holde denne position året ud.

Den gennemsnitlige globale aktieafdeling i Europa har i samme periode ligeledes ifølge Morningstar stort set haft et nul resultat.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17