Gennem det meste af januar fortsatte aktiemarkederne stigningerne fra sidste år, men i slutningen af måneden begyndte aktierne at sætte sig igen, og det bliver nu for alvor diskuteret, om vi står foran den første korrektion i længere tid. Det er primært frygten for inflation og de deraf følgende stigninger i de 10-årige renter, som vi har set på det seneste, der ser ud til at bekymre aktiemarkedet. Siden primo juli måned 2016 er renten på en amerikansk 10-årig statsobligation steget fra 1,36 pct. til 2,86 pct. i de første dage af februar.

MS Invest er kommet godt fra start, omend vi også er berørt af kursfaldene sidst på måneden, men det ser foreløbig ud til, at den gode periode, vi havde i november og december sidste år, kan fortsætte. I 2017 oplevede mange europæiske investorer, at kurstigningerne på aktier i andre valutaer næsten blev udraderet af fald i alle hovedvalutaerne, herunder specielt den amerikanske dollar. Den tendens ser ud til at fortsætte ind i det nye år, men det betyder naturligvis ikke, at det fortsætter året ud. Amerikanske dollars er således faldet med knap 4 pct. siden nytår.

Men der er lys i mørket. For mange amerikanske multinationale selskaber er en faldende dollar det samme som stigende indtjening, når den kommer fra aktiviteter uden for USA. Der vil dog altid være en forsinket effekt, da mange selskaber løbende afdækker deres valutarisici, men vi forventer, at mange af vores amerikanske selskaber vil kunne overraske positivt med bedre end forventet indtjening i 2018 og 2019, hvis dollaren falder yderligere eller blot forbliver på det nuværende niveau.

Den 29. januar modtog aktionærerne i Dr. Pepper Snapple et overtagelsestilbud fra Keurig Coffee, der betyder, at aktionærerne modtager 103,75 USD pr. aktie i kontanter og ca. 13 pct. af det nye selskab, der opstår efter fusionen. Vi har et afkast på knap 40 pct. af vores aktier i Dr. Pepper og ser overtagelsen som et tydeligt bevis på, at vores måde at værdiansætte selskaber på er både realistisk og konservativ.

Ændringer i månedens løb

I løbet af de første 2 uger valgte vi at sælge hele beholdningen i Urban Outfitters, Kohls, GAP, Limited Brands, Macy’s, Target, AutoZone, Foot Locker, Fluor, Isuzu Motors, Anglo American og BHP Billiton af forskellige årsager. Vi har haft afkast på mellem 7 pct. og 195 pct. i 10 af selskaberne, siden vi købte dem, og de har næsten alle mere eller mindre indfriet vores forventninger. Vi havde et mindre tab på Macy’s og Target, men da vi er blevet stadig mere usikre på, om selskaberne kan indfri de forventninger, vi havde på købstidspunktet, har vi valgt at afhænde aktierne. Vi har efter store stigninger i aktierne desuden reduceret kraftigt i Abercrombie & Fitch, Michael Kors, American Eagle Outfitters og Ralph Lauren, der tilsammen udgjorde knap 1,7 pct. af porteføljen ultimo januar mod godt 15,2 pct. ultimo 2017.
Som delvis erstatning for de solgte aktier har vi købt små positioner i henholdsvis Hennes & Mauritz, Southern co. og Restaurant Group samt øget vores positioner i Campbell Soup, General Electric, Kellogg, Sanofi, Südzucker og Kraft Heinz.

Ultimo januar måned var der 117 selskaber i porteføljen mod 126 ultimo december.

Forventninger

I takt med at aktiemarkederne, og på det seneste også de lange amerikanske renter, fortsætter deres stigninger, tiltager vores skepsis med hensyn til holdbarheden af kursstigningerne på aktier. Det er ikke det samme som at sige, at man bare skal sælge alle sine aktier, men blot en løftet pegefinger om, at træerne aldrig vokser ind i himlen. Vi ved naturligvis ikke, hvor længe det kan fortsætte. Det kan være slut i morgen, eller der kan gå måneder eller år. I disse, efter vores opfattelse, “overophedede” situationer bør man som investor som minimum sikre sig, at de selskaber man har investeret i, er både velkonsoliderede og så recessions-sikrede som muligt. Det er årsagen til, at knap 52 pct. af aktierne i MS Invest er placeret i medicinal-sektoren og stabile forbrugsvarer.

Henover 2018 vil vi naturligvis benytte os af de muligheder, vi måtte få for at gøre en god handel, hvis der skulle komme klasse selskaber på “udsalg”, men de næste mange måneder vil vi formentlig have en meget konservativ og forsigtig tilgang til aktiemarkedet.
Som Warren Buffet siger: “Man skal være frygtsom, når andre er grådige, og grådig, når andre er frygtsomme”.

Vi forventer et godt år for MS Invest.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17