Stigende renter i fokus

Markedsudvikling. Kurstigningerne i februar, hvor det brede verdensindeks, MSCI World, steg 2,63% dækker over en todelt periode med kraftigt stigende aktier og efterfølgende kursfald. På sit højdepunkt i midten af måneden var MSCI World-indekset således steget med mere end 6% på grund af opløftende udsigter for økonomien i takt med at udrulningen af vacciner fortsatte. I anden halvdel af måneden var der imidlertid en stigende fornemmelse af, at den massive støtte fra centralbanker og regeringer ikke længere er nødvendig i samme omfang. Der opstod frygt for, at yderligere stimuli kunne føre til højere inflation.

Den primære grund til inflationsfrygt var præsident Bidens seneste hjælpepakke til den amerikanske økonomi – en hjælpepakke på 1900 milliarder dollars. Til trods for at bekymringerne for inflation var størst i USA, var der ikke væsentlig geografiske forskelle på aktiemarkedernes afkast. Europæiske, amerikanske og japanske aktier fulgte samme tendens med stigende kurser i de første to uger efterfulgt af kursfald og endte med afkast på samme niveau.

Bekymringer for inflation ramte ikke bare aktierne, men også obligationsmarkedet, hvor specielt de lange renter steg. 10-årige statsrenter steg med mere end 0,30% og førte til en markant stigning af kurven. Bevægelserne smittede af på europæiske renter, hvor de tyske 10-årige statsrenter steg 0,26%, og i den helt lange ende af kurven endte en 30-årig statsrente igen med en positiv rente.

Value-aktierne viser sit værd

Månedsafkast Februar ÅTD afkast
MS Invest 7,78% 9,06%
MSCI 2,63% 2,26%
MSCI Valueindeks 4,77% 4,37%

 

Porteføljen steg 7,78%, mens MSCI World-indekset kun steg 2,63%. Rotationen mod value-aktier, der havde været i gang igennem flere måneder accelererede med rentestigningerne. MSCI World Value-indekset gav et afkast på 4,77%, hvilket var mere end det brede marked og viser, hvordan investeringsstilen value fik medvind i februar. Fonden klarede sig imidlertid også bedre end value-indekset takket være god aktieudvælgelse. Ikke alene var der mange aktier i fonden, der klarede sig godt, men der var også en række store vækst-orienterede aktier som Apple, Amazon og Tesla, som fonden ikke investerer i, der faldt tilbage i februar.

Energisektoren klarede sig godt, da oliepriserne steg som følge af en forventning om stigende efterspørgsel, efterhånden som den globale økonomi forbedres. Finansaktier, der måske får mest ud af stigende renter, havde også en stærk måned med særlig god udvikling i bankerne, da de stigende renter sammen med forbedrede forventninger til størrelsen af pandemirelaterede udlånstab drev sektoren op. Andre cykliske sektorer oplevede også gode afkast. Råvareaktier nød for eksempel godt af underliggende stigninger på priserne af en række råvarer. Blandt de svageste sektorer var de traditionelt defensive aktier inden for områder som forsyning, sundhedspleje og konsumentvarer.

Som nævnt ovenfor var der god aktieudvælgelse ud over medvinden fra investeringsstilen. I forhold til enkeltaktier var der en del finansaktier fra både USA og Europa blandt månedens vindere. Banker som Regions Financial, Wells Fargo og ING var således blandt de største bidragsydere.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17