I februar fortsatte de toneangivende aktiemarkeder verden over stigningerne fra januar måned, og Verdensindekset (MSCI World) var ultimo februar 2019 steget med ca. 11,8 pct. siden nytår. Til sammenligning steg MS Invest med 16,7 pct., og en gennemsnitlig global value afdeling i Europa steg med 10,9 pct. Hvis vi ser tre måneder tilbage og tager december måned 2018 med i beregningen, har Verdensindekset hentet tabet fra december hjem med et samlet positivt afkast på 2,3 pct. for de tre måneder. MS Invest havde til sammenligning et negativt afkast i de tre måneder på 2,9 pct.

Hovedårsagen til stigningerne i år kan utvivlsomt tilskrives finansmarkedernes ændrede opfattelse af konjunkturerne, hvor den gennerelle opfattelse i markedet synes at være, at vi ikke står lige foran en recession, som det ellers var ved at blive den gængse opfattelse i slutningen af sidste år. De løbende udmeldinger om forhandlingerne mellem USA og Kina om en ny handelsaftale har ligeledes haft en klar positiv medvirken til den forbedrede stemning på markederne.

Porteføljeændringer i februar

I løbet af måneden har vi afhændet alle aktier i General Mills, Bristow Group, Abercrombie & Fitch, Sanofi og Whirlpool. Den 11. februar offentligjorde Bristow Groups nye ledelse det foreløbige resultat for selskabets tredje kvartal. I den forbindelse meddelte ledelsen, at man havde fundet betydelige svagheder i selskabets interne kontroller på trods af, at de var underlagt kontrol af KPMG, og at ledelsen i den forbindelse ikke kunne vurdere, hvorvidt selskabet ville kunne fortsætte som ”going concern”. På den baggrund valgte vi at afhænde samtlige aktier i selskabet med et samlet tab på knap 80 pct., da vi ikke længere har mulighed for at vurdere risikoen. Vi vil betegne hændelsesforløbet som en af de mest bizarre situationer, vi har oplevet.

Der er kommet ni nye selskaber i porteføljen i månedens løb: Cloetta, Imperial Brands, Norsk Hydro, GAP, Alcoa, BMW, Bourbon Corp., Daimler og Siemens. Herudover har vi lavet flere omlægninger i de øvrige selskaber, hvoraf en reduktion af beholdningen i Coty på 78 pct. er den mest markante ændring. Coty er steget 90 pct. siden bunden i december og udgjorde på et tidspunkt i februar mere end 10 pct. af porteføljen, hvorefter vi gradvist reducerede den til en porteføljeandel på ca. 2,5 pct.

Teva Pharmaceutical

I september måned 2017 blev Kåre Schultz, der tidligere har været i direktionen i Novo Nordisk og adm. direktør i Lundbeck, ansat som ny adm. direktør i Teva Pharmaceutical, der er verdens største producent af kopimedicin. I juli måned 2015 havde Teva købt Allergans afdeling for kopiprodukter for godt 40 mia. USD og var kommet i store vanskeligheder på grund af faldende avancer på kopimedicin og den store gæld, selskabet havde påtaget sig.

Kåre Schultz have i sine to år hos Lundbeck bevist, at han var i stand til at lave om på en alt for stor organisation ved at reducere personalet med ca. 25 pct. og gøre virksomheden mere rentabel. Det var på den baggrund, han blev ansat i Teva, hvor han i store træk er i gang med at lave tilsvarende ændringer.

Teva har nu fået styr på sin gæld, der bliver nedbragt med hastige skridt. I forbindelse med den sidste regnskabsmeddelelse udtalte Kåre Schultz, at 2019 bliver bunden i selskabets indtjening. Aktien ligger stort set på samme niveau, som da han tiltrådte, hvilket givetvis skyldes at investorerne fortsat er skeptiske. Aktien handles til en P/E på 5,8 på forventet 2021 indtjening, og aktien er efter vores opfattelse signifikant undervurderet og bør kunne fordobles over de næste to til tre år, i takt med at gælden fortsat bliver reduceret, og at Kåre Schultz fortsætter med at levere det, han lover. Teva udgør 4,9 pct. af porteføljen i MS Invest.

Forventninger

I betragtning af at aktiemarkederne har rejst sig så hurtigt og markant siden slutningen af december, bør det ikke komme som en overraskelse, hvis vi snart får en mindre korrektion. Markederne virker fortsat skrøbelige, og hvis der pludselig går alvorligt grus i maskineriet i forhandlingerne om en ny handelsaftale mellem USA og Kina eller for den sags skyld mellem Europa og USA, vil det sandsynligvis bringe volatiliteten tilbage på markederne. På den anden side virker markederne generelt fornuftigt prisfastsat baseret på de generelle forventninger, der er til den fremtidige indtjening, så medmindre der pludselig opstår fornyet frygt for en recession, bør der være rimelig bund under markederne på de nuværende niveauer.

Selvom porteføljen i MS Invest er steget betydeligt i de to første måneder af året, har vi fortsat rigtig meget til gode, før kurserne afspejler de værdier, som selskaberne efter vores opfattelse har på lidt længere sigt. Baseret på estimater fra Bloomberg handles porteføljen i øjeblikket til en porteføljevægtet P/E på 9,8 på forventet 2021 indtjening. Det siger i sig selv ikke andet, end der er en række selskaber i MS Invest af høj kvalitet, der efter vores opfattelse er særdeles billige, men intet om hvor lang tid der vil gå, før potentialet omsættes til faktiske stigninger.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17