Vi var stort set ikke ude af januar måned, før det amerikanske aktiemarked oplevede den første korrektion på over 10 pct. siden begyndelsen af 2016. Korrektioner af den størrelse er dog helt almindelige og forekommer i gennemsnit ca. en gang om året, når man kigger tilbage i historien, og de større europæiske aktiemarkeder blev alle ramt i mere eller mindre samme omfang som i USA.

Forud for korrektionen var de amerikanske aktier steget med ca. 40 pct. siden præsidentvalget i USA, og det var efter manges opfattelse ved at være på tide, at vi burde forvente et større kursfald. Udover de store forudgående kursstigninger, som i sig selv var en god anledning for mange investorer til at tage nogle stik hjem, var de stigende tiårige renter, og sidst men ikke mindst, udsigten til en potentiel langvarig handelskrig mellem USA og det meste af verden, mere end aktiemarkederne kunne holde til.

Siden 2009 har vi oplevet gældskrise efter gældskrise på både nationalt plan og for en række af verdens bærende finansielle virksomheder samt usikkerheden om Brexit og senest det amerikanske præsident valg. Hvis man kun havde læst overskrifter i medierne, ville man som investor let kunne havde truffet den forkerte beslutning og helt have holdt sig væk fra aktier. Alle kan se nu, hvor forkert den beslutning ville have været.

Før Brexit-afstemningen og præsidentvalget i USA skrev vi, at vi ikke ville ændre noget i porteføljen uanset udfaldet. Sådan ser vi indtil videre også på den potentielle handelskrig. For det første anser vi risikoen for at den eskalerer for at være lav, ikke mindst fordi den amerikanske regering et langt stykke af vejen har ret i en del af deres påstande, da amerikanske varer i en række tilfælde udsættes for større toldsatser i Europa end europæernes tilsvarende varer, der sælges i USA, eksempelvis biler. Der er i øjeblikket masser af retorik fra begge sider, og løsningen skal naturligvis findes i forhandlingslokalet og ikke på Twitter.

Ændringer i månedens løb

Ovenpå de store udsving vi så, særligt i den første uge af februar, foretog vi kun enkelte ændringer i de første dage for så at forholde os afventende resten af måneden. En række af de selskaber, vi potentielt ønsker at købe, fortsatte deres fald gennem februar og nærmer sig hastigt interessante niveauer.

Vi købte yderligere op i Campbell Soup, General Electric og Chesapeake Energy, der herefter udgjorde henholdsvis 2,1 pct., 1,9 pct. og 1,3 pct. af porteføljen ultimo februar. Der er ikke reduceret i nogen af beholdningerne i månedens løb.

Ultimo februar måned var der 115 selskaber i porteføljen mod 117 ultimo januar.

Forventninger

Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at de betydelige udsving, vi har set siden begyndelsen af februar måned, er vand på vores mølle, og vi har jævnligt givet udtryk for, at det er tider med usikkerhed og panik, der på langt sigt giver os mulighed for at lave gode afkast, der er bedre end vores omgivelser.

Hver gang vi ser disse større eller mindre korrektioner, opstår der straks nye muligheder, som vi efter bedste evne forsøger at benytte os af. Det har også været tilfældet denne gang, og vi har betydeligt flere nye emner, som vi overvejer at købe, end vi havde for blot et par måneder siden.

Spørgsmålet som alle stiller i disse situationer er altid det samme. Er det begyndelsen på en lidt større nedtur på aktiemarkederne, eller er der blot tale om en naturlig korrektion? Vi ved det af gode grunde ikke, og selvom vi synes, at aktier generelt er for dyre, er det umuligt at forudsige, hvad der vil ske – ikke mindst nu hvor økonomierne tilsyneladende har det godt. De lange renter ser ud til at kunne stige mere, end de allerede har gjort, og vi ser tegn på, at ejendomsmarkederne i de større byer er under begyndende pres, hvilket kan lægge en dæmper på aktiemarkederne.

Vi forsøger at bekymre os så lidt som muligt om de forhold, vi alligevel ikke kan gøre noget ved, men ingen skal være i tvivl om, at vi har stort fokus på at have en så konservativ og forsigtig portefølje som mulig, samtidig med at vi krydrer porteføljen med markant undervurderede selskaber, når vi kan finde dem. Og det kan vi heldigvis i ny og næ. Vi har fortsat ca. 52 pct. af porteføljen Medicinal-sektoren og Stabile Forbrugsvarer.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17