Det amerikanske aktiemarked satte atter nye rekorder i februar måned og fortsatte hermed ufortrødent trenden siden afslutningen af præsidentvalget i november, og aktiemarkederne rundt om i verden er troligt fulgt efter.

Investorerne har reageret positivt på udmeldingerne om skattelettelser i USA, men samtidig forventer nok kun de færreste, at regeringen vil få held til at ændre markant på handelsaftalerne med diverse samhandelspartnere rundt om i verden, eller at vi kommer til at opleve markante toldforhøjelser. Sidstnævnte blev afprøvet i 1930’erne uden den store succes, og man må antage, at flertallet i Kongressen ikke lægger stemmer til det.

Ændringer i månedens løb

Der er kun foretaget en enkelt ændring i porteføljen i februar måned.

Dagen efter Michael Kors’ aflæggelse af sit 3. kvartalsregnskab den 7. februar valgte vi at øge beholdningen i aktien med 123 pct., så den efterfølgende udgør ca. 3 pct. af porteføljen ved udgangen af februar måned. Virksomheden har som mange andre lignende selskaber i branchen været presset indtjeningsmæssigt det sidste års tid, og kurserne er faldet betydeligt.

Ledelsen i Michael Kors gør efter vores opfattelse alle de rigtige ting. De passer ufortrødent deres arbejde og har ingen gæld. De tjener fortsat masser af penge og bruger det meste af indtjeningen til at købe deres egne aktier tilbage. Kursen er i øjeblikket ca. 37 dollars pr. aktie, og vores beregninger viser, at fair value ligger omkring 100 dollars pr. aktie. Såfremt man tager de helt lange briller på, er vi overbeviste om, at aktien indenfor de nærmeste 10 år vil blive handlet i mindst 200 dollars pr. aktie, hvis den ikke er blevet overtaget af en konkurrent i mellemtiden.

Ultimo februar måned bestod porteføljen af 128 selskaber.

Forventninger

Overordnet set er vi rimeligt godt tilfredse med de to første måneder af året, hvor afkastet ganske vist har ligget marginalt under foreningens ”benchmark” MSCI World (Verdensindekset i daglig tale) og det gennemsnitlige afkast for tilsvarende foreninger i Europa, men efter et forrygende afkast i 2016, er det ikke overraskende, at nogle af vores aktier trænger til et ”pusterum”. Flere af de lidt større positioner, der alle udgør omkring 3 pct. af porteføljen, har trukket afkastet lidt ned siden starten af året, mens hovedparten af den store samlede underskov af 128 selskaber i porteføljen har leveret tilfredsstillende afkast. Vi mangler fortsat ikke nye potentielle kandidater til porteføljen. Vi følger således en lang række selskaber meget tæt med henblik på at få dem købt, når vi er færdige med at kigge dem efter i sømmene, og når prisen er rigtig.

Vi forventer, at aktiemarkederne står foran en korrektion, som vi efter bedste evne vil forsøge at bruge til at fortsætte omlægningerne i porteføljen, men vi ved naturligvis ikke, hvornår den kommer, eller hvor kraftig den bliver.

Det er i sagens natur forbundet med en god portion held, når man forsøger sig med forudsigelser om fremtidige afkast, men det skal imidlertid ikke afholde os fra at gøre et velment forsøg. Som tingene ser ud i øjeblikket, forventer vi, at porteføljen gradvist henover resten af året vil begynde at vise sit potentiale, og at de mange nye selskaber, vi har købt det sidste halve år, sammen med de mange småjusteringer af porteføljen samlet set vil leve op til vores forventninger om et relativt godt afkast i 2017.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17