Kursstigninger på trods af mutationer

Markedsudvikling. Aktiemarkederne steg pænt i december, hvor verdensindekset MSCI World endte med en fremgang på 1,91%, og alle de store regioner leverede stort set ens afkast. Europæiske aktier steg dog marginalt mere end USA og Japan. I månedens begyndelse fik aktierne medvind, da der faldt ro på efter det amerikanske præsidentvalg, og flere republikanske politikere begyndte at anerkende, at den demokratiske kandidat Joe Biden faktisk havde vundet det amerikanske præsidentvalg, og man begyndte at skimte en fredelig magtoverdragelse. Derudover nåede man til enighed og yderligere en amerikansk hjælpepakke.

Mod slutningen af måneden blev EU og Storbritannien enige om en ny handelsaftale, der træder i kraft ved årsskiftet, hvor overgangsperioden stod til at slutte. Selvom handelsaftalen var begrænset, sikrede den en fortsat varehandel og mindskede dermed frygten for periode med uro ved grænsen.

I den fjerde uge i december blev vi imidlertid vidne til virus-mutationer, hvor specielt et par varianter fra Storbritannien og Sydafrika, der syntes at være mere smitsomme og endda potentielt resistente over for vaccinerne skabte uro. På trods af at mange lande reagerede på samme måde, som vi så tidligere i pandemien med rejseforbud og obligatorisk karantæne, lod aktiemarkederne sig ikke skræmme, og verdensindekset endte året marginalt under topniveauet fra februar. Obligationsrenterne i USA og Europa var stort set uændrede i løbet af måneden, hvilket afspejlede fraværet af væsentlige makroøkonomiske nyheder.

Value-opturen fortsatte

Månedsafkast december ÅTD afkast
MS Invest 3,00% -4,82%
MSCI 1,91% 5,92%
MSCI Valueindeks 1,24% -9,68%

 

Porteføljen steg med 3,00% mod sammenligningsindeksets stigning på 1,91%. I november fandt en kraftig rotation sted, hvor investorerne flygtede fra vækstaktier over mod value-aktier, men i december var afkast på value-indekset, MSCI World Value, med kun 1,24% en smule ringere end både MSCI World og porteføljen. Alligevel var det mange af de samme kræfter, der igen var på spil i december, og porteføljens merafkast skyldtes da også, at investorerne i stigende grad købte flere billige value-aktier, især i den første halvdel af måneden, hvor der faldt ro på efter det amerikanske valg. Denne rotation afspejlede sig også i geografiske afkast, hvor de mere value-orienterede europæiske aktier steg lidt mere end de mere vækstorienterede amerikanske aktier.

Porteføljens bedste sektorafkast var materialer, en sektor, der tidligere på året havde det svært, da investorerne foretrak vækstaktierne. Finansaktier gjorde det også godt, da myndigheder rundt omkring meddelte, at man havde planer om at give bankerne mulighed for igen at betale udbytte til aktionærerne, hvilket ellers havde været sat på pause under pandemien. Den eneste sektor med væsentlig negativt afkast for porteføljen var sundhedspleje, hvor sidste måneds eufori over vaccinerne ebbede ud.

Porteføljen havde også god aktieudvælgelse. Stålproducenten ArcelorMittal oplevede store kursstigninger grundet stigende produktion for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra sine slutmarkeder. Den amerikanske producent af entreprenørmaskiner Terex havde også en stærk måned grundet stigende forventningerne til et opsving inden for byggebranchen. Derudover var det en svær måned for en række store amerikanske aktier som Amazon, Facebook og Alphabet, der indgår i sammenligningsindekset, men ikke i porteføljen.

Målt på hele året tabte fonden 4,84%, mens verdensindekset, MSCI World, steg 5,92%. Til gengæld tabte value-indekset 9,68%. Stærk aktieudvælgelse blandt value-aktierne begrænsede således tabet i et turbulent år for value-aktier.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17