Når historiebøgerne skal skrives om 2017, vil begivenheder som Donald Trumps første år som amerikansk præsident, den første amerikanske skattereform i mere end 30 år, Nordkorea og forhandlingerne om Brexit formentlig være noget at det, der står først beskrevet. Aktiemarkederne buldrede fortsat afsted trods alle overskrifterne og trodsede dermed megen af den skepsis, der har været i medierne.

Det blev også et år, hvor euroen og hermed danske kroner blev styrket betydeligt over for stort set alle andre valutaer. Således faldt engelske pund, schweizerfranc, japanske yen og amerikanske dollars med henholdsvis 4,0 pct., 8,4 pct., 9,0 pct. og 12,7 pct. over for danske kroner, hvilket naturligvis ødelagde en stor del af festen for danske investorer, der havde investeret i globale aktier.

De første ca. 10 måneder af 2017 havde porteføljen det usædvanlig svært i et marked, der var stærkt præget af, at investorerne drev priserne på vækstaktierne højere og højere op, uden at mange af vores valueaktier formåede at følge med. I begyndelsen af november vendte tingene imidlertid markant, og vi fik hentet en meget stor del af vores underperformance på knap to måneder – uden dog at nå helt i mål med et markedsafkast. Det ureviderede afkast for MS Invest i 2017 blev 3,20 pct. mod 7,66 pct. for MSCI World.

Ændringer i månedens løb

Der er kommet tre nye selskaber i porteføljen i forhold til sidste måned. Både G4S og Sanofi er ”gamle kendinge”, da de var i porteføljen indtil i henholdsvis april og maj måned 2017, hvor de efter store stigninger blev solgt. Aktierne er imidlertid faldet kraftigt siden, hvilket har givet os en ny mulighed for at samle aktierne op igen på noget lavere priser.

Herudover er General Electric blevet en del af porteføljen. Vi har haft aktien på vores observationsliste gennem nogle år og har blot ventet på, at selskabet ville begynde at gøre noget ved deres problemer, og at prisen blev den rigtige. Selskabet fik for nogle måneder siden en ny direktør, der har fået til opgave at få lavet en langsigtet ”turn around” efter mange fejlslagne beslutninger de sidste mange år. Gennem en årrække har selskabets tidligere ledelse foretaget en række investeringer, blandt andet i olieindustrien på alt for høje priser, og det er mange investorers opfattelse, at selskabet generelt har været alt for dårligt styret. Der er mange forhold, der skal rettes op på, og den nye ledelse har efter vores opfattelse både evne og vilje til at gøre de rigtige ting. Aktien har efter voldsomme kursfald et betydeligt langsigtet potentiale. Det er i øvrigt værd at nævne, at et af bestyrelsesmedlemmerne i General Electric for få uger siden købte 3 mio. aktier i selskabet til en samlet værdi af 54 mio. dollars.

I månedens løb har vi desuden øget beholdningerne i Tenet Healthcare, BT Group og Südzucker.

Ultimo december måned var der 126 selskaber i porteføljen mod 123 ultimo november.

Forventninger

I marts måned 2018 fylder bullmarkedet 9 år og bliver hermed et af de længste af sin slags i historien. Set med vores øjne er aktiemarkederne generelt overvurderede, og vi har efterhånden meget svært ved at forstå, at vi ikke har haft væsentlige korrektioner oven på de senere års store stigninger.

Men uanset argumenterne, der efter vores opfattelse taler for, at aktierne er for dyre, så overskygges det i øjeblikket af grundlæggende solide økonomiske forhold i det meste af verden, et fortsat lavt renteniveau, og at der i USA kommer mange positive meldinger fra virksomhederne efter vedtagelsen af skattereformen, så investorerne flokkes stadig om aktiemarkedet.

Vi ved naturligvis ikke, hvad der vil ske i 2018, men vi positionerer stille og roligt porteføljen til den dag, hvor aktiemarkedet får det sværere, for det vil selvfølgelig ske før eller siden.

For 2018 forventer vi et positivt afkast for MS Invest, der er bedre end MSCI World. Porteføljen i MS Invest er betydelig mindre følsom over for recession eller større korrektioner end markedet generelt, da godt 47 pct. af aktierne er placeret i medicinalsektoren og stabile forbrugsvarer. Til sammenligning udgøres MSCI World af godt 21 pct. af de to sektorer.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17