Der er nu gået mere end to måneder siden, Donald Trump overraskende vandt det amerikanske præsidentvalg den 8. november 2016, og aktiemarkederne har været næsten rødglødende. Mange af de toneangivende aktiemarkeder er siden valget steget med 8-10 % i forventning om, at det ene erhvervsfremmende tiltag efter det andet vil blive gennemført, når Trump er flyttet ind på Pennsylvania Avenue i Washington DC. Der kan trækkes en del paralleller tilbage til 1980, hvor Ronald Reagan blev valgt første gang.

Reagans økonomiske politik ligner på nogle nøgleområder Trumps, og også dengang reagerede aktiemarkedet med markante stigninger lige efter valget. De første fem måneder efter valget af Reagan steg aktierne med ca. 10 %, men faldt herefter med 24 % de næste 16 måneder. Herfra steg markedet 180 % i resten af Reagans regeringstid.

Hvorfor er denne sammenligning interessant? Det er den, fordi forventningens glæde ofte er den største. Vi ser nu, at markederne har taget forskud på eksempelvis skattelettelser og diverse lempelser af stramme reguleringer af erhvervslivet, men selvom det meste skulle blive helt eller delvist gennemført, så tager det tid at få det igennem Kongressen, og yderlige tid inden det påvirker økonomien.

Ændringer i årets løb

Henover året har vi løbende foretaget store ændringer i porteføljen, hvilket dog er accelereret betydeligt i november og december, hvor vi i begge måneder har udskriftet ca. 6,5 % aktierne efter store kursstigninger i mange af vores selskaber. I december er Deutsche Bank, Yamaha Motor, Sega Sammy Holdings, Fujitsu, Alcoa, Goldman Sachs, Applied Materials, Cummins, Micron Technology og Nomura alle udgået af porteføljen.

Kendetegnende for selskaberne er, at de alle er blevet købt på et tidspunkt, hvor investorerne løb skrigende væk fra aktierne af forskellige årsager. I gennemsnit har vi haft aktierne i mindre end et år med afkast på mellem 45 % og 95 %. I 2016 år har 160 forskellige aktier på et eller andet tidspunkt befundet sig i porteføljen og vores eneste ”problembarn” har været Deutsche Bank, der i september måned blev idømt en bøde på 14 mia. dollars af det amerikanske Justitsministerium. Vi synes, bankens situation ser uoverskuelig ud, og efter markante stigninger i sidste kvartal valgte vi at sælge aktierne med et positivt afkast på 51 %.

Til gengæld er Heineken, Kraft Heinz, Pepsi, Nu Skin, Kimberly-Clark, Hormel Foods og Colgate-Palmolive blevet en del af porteføljen. De nyligt anskaffede selskaber er alle af mere defensiv karakter end de solgte, hvilket er udtryk for vores generelle ønske om at gøre porteføljen lidt mindre konjunkturfølsom. Udover disse ændringer er der foretaget en del mindre omlægninger i de øvrige selskaber. Ultimo december var der 131 selskaber i MS Invest mod 77 ved årets begyndelse.

Udsalg af kvalitetsaktier

Det vil være kærkomment for investorerne i MS Invest, hvis historien fra Reagans præsidenttid mere eller mindre gentager sig de næste par år. Det ville i givet fald betyde, at vi potentielt vil kunne få mulighed for at samle en masse billige aktier op igen, som vi gjorde henover sommeren 2015 og indtil februar 2016. Resultatet blev et opløftende afkast for MS Invest i 2016 på knap 27 %. Man skal, som vi har givet udtryk for mange gange før, ikke være så bekymret, når der er uro på børserne, da det jo er udtryk for, at der er udsalg af kvalitetsaktier, der blot skal købes til de rigtige priser. Det er præcis disse situationer, der er baggrunden for, at MS Invest har været en af de bedste globale aktieafdelinger i Europa siden foreningens etablering for 8 1/2 år siden, hvor det akkumulerede afkastet ultimo 2016 ifølge Morningstar har været ca. 98 % højere end en tilsvarende gennemsnitlig europæisk aktieafdeling med globale aktier.

MS Invest idag

Vi ved naturligvis ikke, hvad fremtiden bringer, men vi har brugt de sidste 4-5 måneder til langsomt men sikkert at nedbringe risikoen i porteføljen ved at realisere mange af de høje afkast, nogle af vores aktier har leveret i 2016, og vi har blandt andet genplaceret pengene i medicinal- og fødevareaktier, der er langt mindre kursfølsomme overfor eventuelle bølgeskvulp på børsen. Ca. 45 % af porteføljen var ultimo 2016 placeret i netop de to sektorer. Vi er fortsat fulde af fortrøstning med hensyn til de fremtidige afkast, men vi ved desværre ikke, hvornår de kommer. MS Invest udgøres i dag af aktier i 131 solide selskaber, der har et langsigtet potentiale, der efter vores opfattelse ligger markant over, hvad det generelle aktiemarked har at byde på. Vi ser frem til det nye år med stor fortrøstning, og vi glæder os til at møde vores investorer på generalforsamlingen den 25. april.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17