Spæde tegn på inflation

Markedsudvikling Aktiemarkederne fortsatte stigningerne efter en svag juli måned, om end i et mere moderat tempo end i nogle af de seneste måneder. Makroøkonomiske nøgletal afspejlede opsvinget efter genåbningen men også de regionale forskelle.

Noget der bekymrede investorerne var afvejningen mellem en økonomi, der generelt er i bedring, og tilbagetrækning af den massive støtte til økonomien. I USA gik forhandlinger i kongressen om fortsat arbejdsløshedsunderstøttelse i hårdknude og USA’s præsident, Donald Trump, måtte gå via en “executive order” – en præsidentiel instruks – for at sikre yderligere støtte. Amerikanske nøgletal for beskæftigelse og fremstillingsindustrien viste fortsat opsving, dog i et langsommere tempo end de seneste måneder.

I Europa fortsatte de finanspolitiske tiltag, mens nye rejsebegrænsninger lagde en dæmper på efterspørgslen generelt, men især efter tjenester. I Asien fortsatte Kina sit stærke økonomiske opsving, mens aktiemarkederne i Japan faldt i slutningen af måneden på nyheden om den japanske premierminister, Shinzo Abes meddelelse om, at han træder tilbage.

Amerikanske 10-årige statsrenter steg i den første del af måneden efter højere inflationstal end ventet. Derudover ændrede den amerikanske centralbank, Fed, sin måde at føre pengepolitik på i fremtiden, hvilket vil give mulighed for perioder hvor inflationen kan overstige det ønskede niveau.

Få aktier trak læsset

Portefølje / Indeks Månedsafkast 08.20 ÅTD afkast 08.20
MS Invest 3,24 % -17,87 %
MSCI 5,43 % -1,50 %
MSCI Valueindeks 3,41 % -17,50 %

Porteføljen steg 3,24% i august, eller ca. 2,2% mindre end verdensindekset, MSCI World, der gav et afkast på 5,43%. Det pænt stigende aktiemarked gemte imidlertid på en række interessante faktorer under overfladen.

Value-aktier målt ved MSCI World Value-indekset steg 3,41%, hvilket antydede, at valueaktiernes stilmodvind, der har været meget voldsom i år, fortsatte. Det passer dog ikke – value-aktier fulgte faktisk som forventet de stigende renter og gav et merafkast i den første halvdel af måneden.

Det gav også merafkast til fonden i den første halvdel af måneden, men så begyndte effekten af de stigende renter at aftage og value-aktierne faldt lidt tilbage. Samtidig tabte fonden lidt på den geografiske allokering, da amerikanske aktier, som fonden er lidt undervægtet mod gav højere afkast end i resten af verden. Målt på sektorer steg Forbrugsgoder mest, men det var som vi har set det tidligere i år nogle få store aktier med ekstreme afkast, der drev indekset. Inden for Forbrugsgoder har det flere gange i år været Amazon, der har trukket sektoren, men i august var det også Tesla der trak sektoren op. Denne polarisering, hvor enkelte navne inden for IT eller Forbrugsgoder kan styre sektor- og landeafkast, accelererede således i august.

Inden for porteføljen var der positive bidrag fra aktier, der forventes at nyde godt af genåbningen og et opsving i USA, såsom The Gap og American Eagle, begge inden for detailhandel. På den negative side tabte Scholastic Corp terræn, da virksomheden der blandt andet laver uddannelsesmaterialer, led under den forsinkede genåbning af amerikanske skoler.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17