I øjeblikket behøver man ikke at vente længe på dramatiske politiske begivenheder eller problematiske økonomiske forhold verden over. I USA udspiller der sig næsten et dagligt drama omkring præsident Trump, hvad enten det drejer sig om ham som person, det kommende valg eller relationerne til andre nationer. Og på det seneste har Tyrkiet gjort sit indtog i overskrifterne – men intet ser indtil videre ud til at kunne rokke ved tilliden til styrken i amerikansk økonomi.

Vi er ikke specielt bekymrede på vores investorers vegne, når vi ser på begivenhederne, da vi for længst har drejet porteføljen i defensiv retning med ca. 61,3 pct. af aktierne placeret i Stabile Forbrugsgoder og Medicinalselskaber.

Det, der umiddelbart bekymrer os mest, er de potentielle handelskrige, den amerikanske regering fører på mange fronter, men vi føler os ret overbeviste om, at der kommer gode løsninger på de fleste af konflikterne. Problemet for mange af USA’s handelspartnere er, at amerikanerne langt hen af vejen har ret i deres påstande om protektionisme, og det er naturligvis også derfor mange lande ser ud til at give efter for presset.

Problemerne i Tyrkiet bekymrer os i virkeligheden mest. Det er et NATO-medlem, og udgangen kan få alvorlige sikkerhedspolitiske konsekvenser, og valutakrisen kan måske også sprede sig til andre lande, som vi senest så i Asien i 1997.

Med næsten 2/3 af året lagt bag os og et afkast i niveauet 9 pct. er vi i bund og grund tilfredse med resultatet, som vi ved årets begyndelse ville have været glade for som årsafkast. De fleste aktiemarkeder har efterhånden leveret negative afkast i 2018, og det amerikanske aktiemarked er efterhånden et af de få lyspunkter for året.

Ændringer siden ultimo juni måned

Siden ultimo juni måned har vi foretaget en række hovedsageligt mindre justeringer af porteføljen, herunder tilgangen af de fem nye selskaber; Halliburton, Baytex Energy, Ingredion, Nuskin og Vodafone. De nye selskaber udgør tilsammen ca. 2,8 pct. af porteføljen.

Den 13. august besluttede vi os for at sælge alle aktierne i Bayer, da datterselskabet Monsanto var blevet idømt at betale en kæmpe erstatning ved en amerikansk domstol. Monsanto producerer det verdenskendte ukrudtsmiddel Roundup, og domstolen fandt det bevist, at det var kræftfremkaldende. Bayer udgjorde kun knap 0,4 pct. af porteføljen, men eksemplet viser, hvorfor det er vigtig at have en stor spredning i sine investeringer, når sådanne begivenheder pludselig indtræder. Aktien faldt ca. 11 pct. på nyheden, men da vi ikke på nogen måde har mulighed for at vurdere den langsigtede effekt, det kan have på værdien af Bayer, valgte vi at sælge aktien samme dag som nyheden kom frem. Herudover reducerede vi blandt andet positionerne i medicinalselskaberne Pfizer og Merck med henholdsvis ca. 91 pct. og 68 pct. ovenpå specielt de seneste måneders store stigninger.

Forventninger

I de næste godt to måneder frem mod den 6. november vil de finansielle markeder uden tvivl blive præget af den forestående amerikanske valgkamp. Samtlige 435 sæder i “House of Representatives” og 33 sæder af Senatets 100 pladser vil være på spil. Der er lagt op til en både spændende og betydende valgkamp, der kan betyde, at Republikanerne kan miste flertallet i et eller begge kamre. Selvom det næppe kommer til at få betydning for vores langsigtede beslutninger, kan det alligevel godt betyde, at vi pludselig får nogle muligheder for at lægge om i porteføljen, som følge af øget usikkerhed og højere volatilitet i markedet.

Vi nærmer os endvidere tidspunktet, ligeledes 6. november 2018, hvor amerikanerne begynder at indføre de annoncerede sanktioner mod Iran som en følge af, at de har opsagt atomaftalen. Der er næppe tvivl om, at de forestående sanktioner også vil blive en del af valgkampen. Vi anser det som værende særdeles sandsynligt, at oliepriserne vil have store udsving de næste mange måneder, men med en klar underliggende positiv trend, der både vil skyldes virakken om den iranske olie, men i endnu højere grad, at oliemarkedet nu er i balance, og selv mindre forstyrrelser af leverancerne på globalt plan vil kunne rykke markedet betydeligt. Knap 17,4 pct. af porteføljen i MS Invest er placeret i energisektoren.

Vi forventer fortsat et godt afkast i 2018 – både absolut og i forhold til andre globale value fonde.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17