Aktiemarkederne har været særdeles stille i august måned, mens investorerne endnu engang har ventet på signaler om eventuelt kommende renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. På den politiske scene har ”forbrødringen” mellem Putin og Erdogan været mindst lige så iøjnefaldende, hvilket utvivlsomt giver anledning til alvorlige panderynker i NATO og i Bruxelles.

I USA rykker præsidentvalget tættere på, og markederne er så småt ved at indstille sig på, at Clinton trækker det længste strå, selvom enkelte målinger fortsat spår, at Trump har en chance. I løbet af måneden er der blevet købt intet mindre end 23 nye selskaber til porteføljen med hver en porteføljeandel på 0,25 %: Allianz og Schaeffler i Tyskland, Debenhams og Marks & Spencer i England, Julius Bär i Schweiz, Carrefour i Frankrig, Ford Motor, Gilead Sciences, Diamond Offshore Drilling, Noble Corporation, Supervalu, Viacom, Twenty-First Century Fox, Pier 1 Imports, Walt Disney, Tenet Healthcare og CBS i USA samt Citizen, Sankyo, Panasonic, Kubota, Nomura og Amada i Japan. Alle selskaberne vurderes at have et kurspotentiale på mindst 50 % i løbet af de kommende 2-3 år. De to olierig selskaber Diamond Offshore Drilling og Noble Corporation har dog signifikant højere potentiale – men også med en højere risiko.

Vi har solgt alle aktierne i Freeport McMoran, Nuskin og Sotheby’s. Freeport McMoran, Nuskin og Sotheby’s er steget markant i 2016 og har i henhold til vore beregninger ikke længere det potentiale, vi ønsker i vores investeringer på mindst 9 % årligt set over en 10-årig periode.

Der var 134 selskaber i porteføljen ultimo august. De 10 største positioner udgør nu kun ca. 25 % af porteføljen mod ca. 38 % ultimo 2015. Vi ønsker at nedbringe dette yderligere i takt med yderligere omlægninger af porteføljen, og vi ser gerne tallet under 20 %, så risikoen på enkeltselskaber bliver mindre. De fem største positioner i porteføljen er nu på hver 3 %.

De fleste toneangivende aktiemarkeder har haft en del gode måneder på det seneste, og det vil på den baggrund ikke være overraskende, hvis vi kommer til at opleve en vis svaghed henover sensommeren og efteråret. Såfremt vores forventninger viser sig at holde stik, vil det sandsynligvis også betyde en kærkommen lejlighed til at lave yderligere justeringer i porteføljen.

Vi har fortsat mange potentielle aktier i kikkerten. Nogle er tæt på at være billige nok, mens andre fortsat skal falde en del, før vi ønsker at købe. På lang sigt vil perioder med et svagt aktiemarked være godt for det langsigtede afkast i MS Invest.

Ved udgangen af august var MS Invest ifølge Morningstar fortsat den bedste globale aktieafdeling i Europa målt på afkastdata for 2016.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17