Jørn Linde Andersens månedskommentar

April måned har stået i regnskabernes skær. Mange amerikanske selskaber med internationale aktiviteter har som følge af den stærke dollar, der gør deres indtjening uden for USA mindre værd, som forventet leveret relativt svage regnskaber. Samlet set er regnskabssæsonen dog mere eller mindre forløbet som forventet og har ikke rykket meget ved vores værdiansættelser af selskaberne i porteføljen.

I begyndelsen af april måned solgte vi Kraft Foods og Fresenius Medical Care, der var to af afdelingens større positioner. Efter voldsomme stigninger de seneste måneder havde begge selskabers aktier nået en kurs, der svarer til fair value. Kraft Foods var steget med ca. 45% siden offentliggørelsen af fusionen med Heinz ultimo marts og Fresenius med 65% siden juni måned 2014.

Som erstatninger for Kraft og Fresenius har vi købt to positioner på hver 2% af porteføljen i supermarkedskæden Casino i Frankrig og Baxter International, der er et amerikansk medicinal selskab. Herudover har vi øget beholdningerne i Microsoft, Procter & Gamble og RWE. Alle disse fem selskabers aktier er faldet noget tilbage over de seneste måneder, hvilket blot har skærpet vores interesse og øget det langsigtede afkast potentiale.

Vi forventer et markant mere afdæmpet aktiemarked resten af året, end vi har set de første fire måneder og med større volatilitet, end vi har set i længere tid.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17