Den 23. juni 2018 kunne MS Invest fejre 10 års fødselsdag, og tiden er kommet til at evaluere resultatet.

Afkastet for de første 10 år har været særdeles tilfredsstillende set i forhold til både vores danske og europæiske konkurrenter. Af alle danske udloddende, globale aktieafdelinger har kun Maj Invest Value Aktier ifølge data fra Morningstar haft et resultat for perioden, der har været bedre, og på europæisk plan er der yderligere nogle få stykker.

Vi har aldrig lagt skjul på, at vi foretrækker aktiemarkeder med store udsving, da det giver os bedre muligheder for at finde selskaber, der er markant undervurderede. Siden afslutningen på finanskrisen og bunden af aktiemarkederne i marts måned 2009, har alle årene bortset fra 2011 givet positive markedsafkast. Set i lyset af vores konservative og konstant forsigtige tilgang til markederne, er vi kommet væsentlig bedre igennem de første 10 år, end vi med rimelighed ville kunne forvente, omgivelserne taget i betragtning, med meget store stigninger i IT-aktierne.

Med undtagelse af 2008 har MS Invest leveret positive afkast i alle årene, siden foreningens stiftelse midt under finanskrisen. Ser vi på indeværende år, de sidste 12 måneder og de sidste tre år, ligger foreningen helt i top blandt alle globale afdelinger i Danmark. Set over de sidste fem år ligger vi kun blandt de 25 pct. bedste, da vi havde relativt svage afkast i 2014 og 2015.

Ændringer i juni måned

I løbet af måneden benyttede vi os af, at aktierne i Novartis og Johnson & Johnson var under pres og selskaberne indgår nu i porteføljen. Schweiziske Novartis, der er et af verdens største medicinalselskaber, har de sidste par år haft svært ved at tiltrække investorernes opmærksomhed, og aktien er stille og roligt og uden væsentlige årsager faldet fra 103 til 72.

Aktien er nu tilstrækkelig billig til, at vi finder stigningspotentialet attraktivt. Lidt samme historie gør sig gældende for Johnson & Johnson, hvor kursen fra toppen i januar 2018 dog kun er faldet med ca. 20 pct. Vi anser begge aktier for værende førsteklasses selskaber, der fremadrettet vil kunne klare sig i ”al slags vejr”.

For at kunne finansiere købet af de nye aktier solgte vi seks selskaber, hvor vi anser stigningspotentiale for at være begrænset. AstraZeneca, KKR, NU Skin og Ralph Lauren er solgt med afkast på mellem ca. 29 pct. og ca. 113 pct., mens salget af henholdsvis Ford Motor og IBM ikke har givet nævneværdige afkast bortset fra de udbytter, vi har modtaget fra selskaberne. Vi har desuden solgt næsten alle aktierne i Archer-Daniels-Midland.

Herudover øgede vi beholdningerne i Avon Products, Schaeffler, Nestlé og AP Møller-Mærsk.

Ultimo juni måned var der 80 selskaber i porteføljen mod 84 ultimo maj måned og kontantbeholdningen udgjorde ca. 0,9 pct. af formuen i MS Invest.

Forventninger

Selvom Verdensindekset (MSCI World) har været positivt siden nytår, er der næsten ingen af de toneangivende aktiemarkeder verden over, der kan præstere et positivt afkast. Når verdensindekset er positivt, skyldes det dels, at alle hovedvalutaerne er styrket over for danske kroner, og at udbytterne fra selskaberne indgår i afkastet for Verdensindekset. Ultimo juni måned var det således kun S&P 500, Nasdaq og CAC 40 i Frankrig, der var positive.

De forholdsmæssig store omlægninger af porteføljen i MS Invest der er foretaget henover specielt de seneste 9-12 måneder i retning af Stabile Forbrugsgoder og Medicinal selskaber begynder for alvor at vise deres værd, og vi oplever på daglig basis, at porteføljen er ualmindelig robust på de dage, hvor aktiemarkederne er svage. Det er præcist det, vi søger og ønsker med omlægningerne.

For resten af 2018 forventer vi tiltagende usikkerhed omkring vækstudsigterne for verdensøkonomien i takt med, at de første positive effekter af den amerikanske skattereform langsomt må forventes at aftage. Herudover vil energipriserne, hvis de fortsætter deres stigninger, også begynde at presse både virksomhederne og privatforbruget.

Disse forhold har vi efter bedste evne taget hensyn til i vores porteføljesammensætning, og vi forventer, at MS Invest vil klare sig relativt godt i forhold til omgivelserne både resten af året og ind i 2019 og 2020. Vi forventer et pænt positivt afkast i 2018.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17