Jørn Linde Andersens månedskommentar, april 2013

Efter de markante stigninger i aktiemarkederne de seneste mange måneder, faldt markederne lidt til ro i begyndelsen af april måned. Sidst på måneden begyndte man dog atter at se en tendens til, at der måske godt kan være potentiale til yderligere kursstigninger. De forskellige økonomiske nøgletal fra de største økonomier virker på ingen måde overbevisende i retning af bedre vækstudsigter. Samtidig er de historisk lave renter medvirkende til, at mange der sparer op føler sig presset ind i aktier for at få et bedre afkast – også selvom timingen efter de store stigninger, godt kan vise sig at være uheldig. Det må tiden jo vise.

Den Europæiske Centralbank valgte på sit seneste møde at nedsætte renten fra 0,75 % til 0,50 %. Det er blot endnu et signal om, at Centralbanken ikke forventer den store vækst og slet ikke frygter inflation.

For dog at få et bedre afkast end næsten nul føler dem, der sparer op sig ”tvunget” over i andre alternativer end kontanter og obligationer. Men man skal ikke tro, at træerne vokser ind i himlen på aktiemarkederne, selvom vi formentlig fortsat vil have meget lave renter i lang tid endnu. Hvis virksomhederne ikke formår at skabe omsætningsvækst, vil det før eller siden afspejle sig i skuffelse hos investorerne.

Uanset konjunkturerne i vores del af verden har de internationale medicinal- og fødevarevirksomheder, efter vores opfattelse, fortsat de bedste chancer for at kunne levere omsætnings- og indtjeningsvækst – primært uden for USA og Europa. Vi afventer fremtiden med ro i sindet.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17