Stigende uro gav kursfald

Markedsudvikling. Aktierne faldt i løbet af måneden, hvor verdensindekset, MSCI World, faldt -2,38%. Usikkerhed omkring de globale økonomiske udsigter, afviklingen af støttepakker samt uro i forhold til inflationsforventningerne bidrog alt sammen til stigende uro. De faldende markeder kan dog formentlig tilskrives to begivenheder. For det første voksede bekymringerne i Kina over den forgældede kinesiske ejendomsudvikler Evergrandes rente- og afdragsbetalinger. Investorerne frygtede, at der var risiko for at en dårlig håndtering af situationen kunne have globale konsekvenser på grund af virksomhedens størrelse og omfanget af gælden. For det andet signalerede den amerikanske centralbank, at man allerede til november vil beslutte at begynde neddroslingen af centralbankens obligationsopkøbsprogram, og at renterne kan stige hurtigere end forventet. Udsigten til mindre likviditet og højere renter forårsagede aktiekursfald, der ramte de højere prissatte vækstaktier hårdest. Den eneste undtagelse fra den dårlige markedsstemning var Japan, hvor aktier steg, da antallet af COVID-19-smittede faldt, og den upopulære premierminister meddelte sin fratræden.

Obligationsmarkederne faldt i både USA og Europa efter kommentarerne fra den amerikanske centralbank. Inden for råvarer var der store forskelle. Inden for råvarer var der store forskelle. Priserne på jernmalm fortsatte deres fald, men olieprisen steg imidlertid til de højeste niveauer siden 2018, mens også naturgaspriserne steg voldsomt. Efter ellers at have ligget underdrejet i årevis steg gaspriserne på baggrund af kraftigt stigende efterspørgsel samt tegn på hamstring i forskellige regioner.

Value-aktierne tabte mindre end markedet

Månedsafkast september ÅTD september
MS Invest -0,51% 27,82%
MSCI -2,38% 19,22%
MSCI Valueindeks -1,23% 19,98%

Porteføljen gav et tab på -0,51% i løbet af måneden, hvilket var bedre end MSCI World, der faldt -2,38%. Den sidste uge i måneden så vi en betydelig rotation fra højere prissatte vækstaktier over mod valueaktier forårsaget af den amerikanske centralbanks signaler om en kommende neddrosling af obligationsopkøb og stigende renter. Det var positivt at se fonden klare sig bedre end både det generelle marked, men også value-indekset, MSCI World Value, der gav et afkast på -1,23%. Derudover fik fonden lidt medvind fra eksponeringen til small cap-aktier, der klarede sig lidt bedre end resten af aktierne.
Energi var sektoren med bedst afkast, da aktierne fulgte de stigende olie- og gaspriser i vejret. Bortset fra finansaktier, der gav et marginalt positivt afkast, endte de resterende sektorer med tab i måneden. Materialer faldt mest i takt med, at råvarepriserne faldt. IT-sektoren, hvor man finder mange af de højt prissatte vækstaktier, faldt også mærkbart.
Aktieudvælgelsen var en beskeden positiv bidragsyder med en række stærke individuelle præstationer. Det amerikanske energiselskab ConocoPhillips steg markant og reflekterede dermed de underliggende stigninger i energipriserne. Mosaic, den amerikanske producent af potaske til brug i gødning, havde også en god måned, da højere energipriser aflejrede sig i stigende priser på virksomhedens produkter. Porteføljen nød også godt af ikke at eje nogle af de største positioner i sammenligningsindekset, som for eksempel Apple og Alphabet (Google), der oplevede markante kursfald.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17