Stærk afslutning på året

Markedsudvikling. Året sluttede med stærke afkast i december. Verdensindekset, MSCI World, steg med 3,22%, hvilket betød at indekset sluttede med et imponerende afkast på 30,96% for hele året. Udbredelsen af Omikron-varianten dominerede nyhederne i starten af måneden, hvor regeringer afvejede risici for sundhedsvæsenerne, det vil sige forholdet mellem, hvor nemt Omikron tilsyneladende overføres mellem mennesker og de tidlige indikationer, der viste at symptomerne ved netop Omikron lader til at være mildere end tidligere COVID-varianter. I slutningen af måneden endte stemningen i markedet med at være optimistisk, og aktierne steg således kraftigt de sidste to uger. De europæiske markeder havde lidt store fald gennem november, da Omikron så dagens lys, og de europæiske markeder klarede sig efterfølgende bedre andre regioner gennem december måned.

I forlængelse af at tonen omkring inflation ændrede sig i slutningen af november, annoncerede den amerikanske centralbank i december en yderligere nedtrapning af opkøb og antydede, at de potentielt ville foretage tre rentestigninger i 2022. Denne stramning affødte en øjeblikkeligt respons i obligationsmarkedet, der reagerede med stigende renter. På trods af en mere afdæmpet inflationsforventning hos præsidenten for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, så steg de europæiske renter også. Renterne på 30-årige tyske statsobligationer, steg således fra en negativ rente på -0,06% i starten af måneden til en positive rente på 0,20% ved slutningen af måneden.

Råvarer kom tilbage efter tabene, der opstod af frasalg på baggrund af Omikron, med stigninger i olie, kobber og jernmalm gennem måneden.

Value slog vækst og vandt for året

Månedsafkast december ÅTD december
MS Invest 4,99% 35,02%
MSCI 3,22% 30,96%
MSCI Valueindeks 5,50% 31,10%

Porteføljen gav et afkast på 4,99% i måneden, hvilket var mere end afkastet for MSCI World-indekset på 3,22%, men en smule efter afkastet for MSCI World Value-indekset på 5,50%. I 2021 gav fonden et afkast på 35,02%, hvilket var bedre end både MSCI World-indekset der steg 30,96%, samt MSCI World Value, der gav et afkast på 31,10%. Det var første gang siden 2016, at value-indekset slog det brede globale indeks.

Gennem måneden såvel som for hele året var inflationsudsigterne den primære kilde til value-stilens merafkast. Det større fokus på stramninger af pengepolitikken, især i USA, fik i december renterne til at stige på tværs af markeder, hvilket de lavere prissatte value-aktier drog fordel af.

Defensive sektorer som Konsumentvarer og Forsyning gik det bedst for i måneden. På trods af de stigende renter, så gav Finansaktier kun et afkast, der var i tråd med markedet. De svageste sektorer var de mere vækstorienterede sektorer såsom IT og Forbrugsgoder.

Value-stilen var den primære kilde til månedens merafkast, mens bidraget fra aktieudvælgelsen også var positivt. Den amerikanske sygekasse og apotekerkæde CVS Health steg omkring 15%, efter analytikerne tog godt imod virksomhedens præsentation af den nye strategi. Det finske selskab Nokia, der laver telekommunikationsudstyr, havde et næsten tilsvarende afkast på baggrund af det accelererende momentum for den globale udrulning af 5G-telefoni.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17