Rentestigninger ramte aktierne

Markedsudvikling. Finansmarkederne fik en svær start på året, da udsigten til stigende renter påvirkede både aktier og obligationer. I løbet af måneden gentog den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, at inflationen menes at være en trussel mod det økonomiske opsving, og pengepolitikken skulle strammes. Mod slutningen af måneden så Powell ud til at bekræfte markedets forventninger om, at man i marts ville se den første stigning i amerikanske renter. Formanden for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, taler fortsat ikke om pengepolitiske stramninger, og hun gentog sit budskab om, at Eurozonens renter bør stige langsommere end i USA, på trods af at inflationen nåede 5% i december – et godt stykke over målsætningen på 2%.

Blandt de store aktiemarkeder faldt de amerikanske aktier mest, formentlig både påvirket af de nært forestående rentestigninger i USA såvel som det amerikanske aktiemarkeds store eksponering mod højt prissatte teknologiaktier. MSCI World-indekset faldt med 3,89%, men MSCI USA-indekset faldt med 4,29% mod et fald på 3,16% for MSCI Europa-indekset.

Obligationsmarkederne faldt som reaktion på den øgede sandsynlighed for en strammere pengepolitik. I modsætning til de bevægelser, vi så på obligationsmarkedet i slutningen af 2021, som var koncentreret i den korte ende af rentekurven, flyttede hele den amerikanske kurve sig opad i januar med rentestigninger på henholdsvis 0,44% på de 2-årige, 0,29% på de 10-årige og 0,20% på 30-årige obligationer. Det smittede af på europæiske obligationer, selvom forventninger om højere styringsrenter fra ECB ligger lidt længere ude i fremtiden.

Value-aktier viser sit værd

Månedsafkast januar ÅTD januar
MS Invest 1,28% 1,28%
MSCI -3,89% -3,89%
MSCI Valueindeks 0,20% 0,20%

Porteføljen steg med 1,28% og klarede sig dermed markant bedre end verdensindekset, MSCI World, der tabte 3,89%. Forventninger om rentestigninger påvirkede aktiemarkederne og forårsagede en betydelig rotation væk fra højt prissatte vækstaktier over mod lavere prissatte value-aktier. Denne stil-rotation kunne også spores på MSCI World Value-indekset, der gav et afkast på 0,20% – betydeligt mere end verdensindekset, men minde end porteføljen. Porteføljens merafkast i forhold til value-indekset skyldes dels en lidt anderledes stil-eksponering og dels et stærkt bidrag fra aktieudvælgelsen.

IT var sektoren med det ringeste afkast, primært på grund af dens koncentration af højt prissatte vækstaktier. På samme måde blev Forbrugsgoder trukket ned af ringe afkast i Amazon og Tesla, der tilsammen udgør næsten 30% af sektoren i verdensindekset. Energi-aktier nød imidlertid godt af stigende olie- og gaspriser drevet af høj efterspørgsel samt bekymringer over situationen i Ukraine. Finanssektoren kom også godt igennem måneden, da den generelt nyder godt af stigende renter.

På trods af at fondens investeringsstil forklarer det meste af merafkastet, var der en lang række aktier, der overraskede positivt og bidrog til merafkastet. Blandt aktierne med de bedste afkast var det amerikanske olie- og gasselskab ConocoPhilips, der steg mere end 20% som følge af stigende olie- og gaspriser. Den britiske telegigant Vodafone blev sendt i vejret grundet nyheder om en mulig fusion af en forretningsenhed med en konkurrent, hvilket medvirker til øget konsolidering af branchen.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17