Russisk invasion sendte aktierne ned

Markedsudvikling. Aktierne faldt i løbet af måneden, da den russiske militære opbygning på grænsen til Ukraine fortsatte. I takt med at verden forsøgte at tyde den russiske præsident Vladimir Putins ultimative hensigter, fortsatte kursfaldene. Mod slutningen af måneden ramtes Rusland af sanktioner som reaktion på Ruslands beslutning om at anerkende regionerne Donetsk og Luhansk som selvstændige stater, og den 24. februar begyndte så den russiske invasion.

Aktierne steg faktisk i den sidste uge af måneden på trods af invasionen og flere yderligere sanktioner, der fastfrøs en væsentlig del af den russiske centralbanks samlede aktier. Et skifte over mod mere sikre aktiver og en stigning i globale råvarepriser drev aktiemarkedet. Verdensindekset, MSCI World, faldt med 2,75% i måneden, men faldet var over 5%, da det så værst ud. De europæiske aktier var blandt de ringeste, hvor især tyske og franske aktier var hårdt ramt. I modsætning hertil gik det bedre for britiske aktier, der steg en smule henover måneden, hvilket blandt andet skyldtes en markant råvareeksponering i forhold til andre europæiske markeder.

Som med aktierne var fokus på obligations- og valutamarkederne også på aktiver med lavere risiko. Klassiske ’sikre havne’ som den amerikanske dollar og statsobligationer styrkedes begge markant i månedens sidste uge. Råvarer steg specielt inden for olie og gas og visse metaller, hvor Rusland er en stor eksportør. Brent-råolie brød niveauet på 100 dollars pr. tønde i slutningen af ​​måneden. Aluminium og nikkel oplevede også betydelige prisstigninger, der ligeledes afspejler Ruslands rolle som en stor producent af metallerne.

Underliggende forhold favoriserede Value

Månedsafkast februar ÅTD februar
MS Invest -0,91% 0,36%
MSCI -2,75% -6,52%
MSCI Valueindeks -1,85% -1,65%

Porteføljen gav et negativt afkast på 0,91%, hvilket overgik både MSCI World-indeksets afkast på -2,75% samt MSCI World Value-indekset, der gav et afkast på -1,85%. Porteføljens merafkast var koncentreret i begyndelsen af måneden, før fokus flyttede helt væk fra de underliggende økonomiske forhold mod Ruslands invasion af Ukraine. Tidligt på måneden lå inflationstallene langt højere end ventet, blandt andet grundet stigende energipriser, hvilket førte til stigende renter i både USA og Europa, der som ventet gav medvind til value-aktierne.

Sektorerne Energi og Materialer gav bedst afkast, hvilket afspejler stigende globale råvarepriser. De svageste sektorer omfattede Forbrugsgoder og IT – to sektorer, der har en tendens til at have betydeligt sammenfald med højere prissatte vækstaktier. En række aktier i porteføljen oplevede markante stigninger. Alcoa og Mosaic, to amerikanske materialevirksomheder med fokus på henholdsvis aluminium og gødning, var således blandt de bedste i måneden.

I tider som denne er det naturligt at bekymre sig for porteføljens eksponering mod markeder som Rusland. Der er ingen direkte eksponering mod russiske aktier, men i betragtning af størrelsen af den russiske økonomi har mange virksomheder med fokus på globale markeder en vis grad af finansiel eksponering mod Rusland. Mens vi nøje overvåger selskaberne, og hvordan situationen påvirker dem, ser vi ingen systematisk eksponering i porteføljen til Rusland ud over det niveau, der afspejles af det brede globale markedsindeks.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17