Stærke regnskaber løftede aktierne

Markedsudvikling. Det startede lidt stille, indtil regnskaber for tredje kvartal bød på positive overraskelser, hvor virksomhedernes indtjening så ud til at være immun over for modvind såsom makroøkonomisk usikkerhed og stigende inflation. Verdensindekset, MSCI World, steg med 5,87 %. De fleste aktiemarkeder steg, men bedst gik det i USA, hvor aktierne steg mere end 7 %. Det svageste aktiemarked var det japanske, hvor kurserne efter en særlig stærk udvikling i den foregående måned, faldt i takt med, at usikkerheden steg på grund af et valg i slutningen af oktober samt fornyede bekymringer over det økonomisk opsving.

Erkendelsen af at energipriserne sandsynligvis ville forblive høje i det mindste gennem vinteren, begyndte at slå igennem på inflationsforventningerne. Stemningen blev også påvirket af Storbritanniens centralbank, Bank of England, der ændrede sin tone i forhold til inflation, og i USA forsatte en nedtrapning af kvantitative lempelser med at være på dagsordenen. Europæiske lande, såsom Tyskland, annoncerede inflationstal i september, der var blandt de højeste i flere årtier. Obligationsmarkederne reagerede på de højere inflationstal ved at drive de mellemlange renter højere i både USA og i Europa, selvom de lange renter lå flade eller endda faldt, hvilket afspejlede bredere makroøkonomiske bekymringer.

Energipriserne forblev høje i løbet af måneden, hvor prisen på en tønde Brent-olie steg til $84 pr. tønde. Selvom naturgaspriserne stadig er høje, faldt de fra de seneste høje niveauer på kommentarer vedrørende udbud fra store gasproducenter som Rusland.

Fjendtlig måned for value aktier

Månedsafkast oktober ÅTD oktober
MS Invest 2,16% 30,58%
MSCI 5,87% 26,21%
MSCI Valueindeks 4,74% 25,67%

Porteføljen gav et afkast på 2,16 % i måneden, hvilket var mindre end MSCI World, der steg 5,87 %. Det var ingen god måned for value aktier, og der var et negativt bidrag fra fondes stil-eksponering til value, da faldet i de lange renter favoriserede vækstaktier med længere varighed. Dette kunne også ses på value-indekset MSCI World Value, der gav et afkast på 4,74 % – lidt mindre end det brede globale indeks.

IT var blandt de sektorer med højst afkast i måneden, da værdiansættelsen af store amerikanske teknologiselskaber røg i vejret som en reaktion på de lavere renter. På regnskabssiden var det imidlertid mere blandet, hvor der både var stærke regnskaber i sektoren, mens andre talte om flaskehalse i de kommende kvartaler. Generelt var der pæne regnskaber i mange sektorer, blandt andet i Finans, hvor især bankerne trods faldende renter steg på baggrund af stærke regnskaber som følge af det økonomiske opsving.

Aktieudvælgelsen var en negativ bidragsyder til afkastet, blandt andet som et resultat af at porteføljen ikke indeholder store benchmark-navne som Microsoft, Tesla og Alphabet, der alle steg kraftigt. Til trods for markedets fokus på teknologi-aktier, havde porteføljen også en rækker aktier, der steg som følge af pæne regnskaber. Det amerikanske gødningsselskab Mosaic fortsatte for eksempel med at drage fordel af stigende priser på sine produkter, og GlaxoSmithKline, en britisk medicinalvirksomhed, lå også med helt fremme, da selskabet rapporterede bedre end forventet indtjening for tredje kvartal.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17