Aktiekurserne fortsatte i vejret

Markedsudvikling. Efter en kortvarig svækkelse i begyndelsen af måneden viste verdens aktiemarkeder igen styrke og verdensindekset, MSCI World, steg med 6,73%. De flotte afkast i marts cementerede det flotte comeback, siden pandemien sendte markederne ned. I de 12 måneder siden lavpunktet den 23. marts 2020 er verdensindekset MSCI World steget med mere end 60%.

Målt på regioner var der kun beskeden forskel på afkast i Europa og i USA, mens aktierne i Japan steg lidt mindre. De stærke resultater for europæiske aktier var især bemærkelsesværdige, da omfanget af forsinkelserne af EU’s vaccinationsprogram i løbet af måneden blev mere tydelig. Mens andre lande som Storbritannien og USA begyndte at genåbne deres økonomier efter at have opnået en betydelig kritisk masse i antallet af vaccinerede, måtte lande som Tyskland, Frankrig og Italien lukke yderligere ned for at bekæmpe endnu en bølge af coronavirus. Denne gang drevet af mere aggressive varianter. På trods af nedlukning gav europæiske aktiemarkeder i lande som Italien og Tyskland faktisk bedre afkast end i Storbritannien og USA.

Obligationsmarkederne var ikke så positive som aktiemarkederne. Renterne på amerikanske statsobligationer fortsatte med at stige i måneden, omend måske i et lavere tempo end i de foregående måneder. I Europa faldt renterne på tyske statsobligationer imidlertid, hvilket afspejlede den langvarige nedlukning såvel som den stigende frygt for, at den meget omtalte genoprettelsesplan, NextGenerationEU, ikke vil kunne leve op til forventningerne i både omfang og implementering. Efter flere måneder med stigende råvarepriser sås en opbremsning i økonomisk følsomme råvarer som olie, kobber og jernmalm, der alle faldt lidt i løbet af måneden.

Fortsat Value-rotation

Månedsafkast marts ÅTD afkast
MS Invest 9,94% 19,89%
MSCI 6,73% 9,14%
MSCI Valueindeks 9,19% 13,97%

 

Porteføljen steg 9,94%, hvilket var mere end MSCI World-indekset, der gav et afkast på 6,73%. På trods af at rentestigningerne aftog i styrke, og at de lange renter faktisk faldt i Tyskland, fortsatte den rotation mod Value-aktier, der startede i efteråret. MSCI World Value-indekset steg 9,19%, hvilket var mere end det brede verdensindeks, men mindre end porteføljens afkast. Value-rotationen gav således på grund af fondens naturlige eksponering til investeringsstilen Value et godt udgangspunkt for månedens merafkast.

Der var ikke nogen klar tendens i forhold til de forskellige sektor-afkast, der udviste store forskelle. Traditionelle cykliske sektorer som Industri og Finans klarede sig godt, men defensive sektorer som Konsumentvarer og Forsyning bød også på pæne kursstigninger. Generelt klarede cykliske sektorer sig dårligere i Europa sammenlignet med i USA, hvor Materialer og Finans var relativt svage i Europa, men stærke i USA. Den ringeste sektor var IT, der blev ramt af rotationen ud af vækstaktierne.

Selv om stileksponeringen til Value var den primære kilde til merafkastet var der også et godt bidrag fra aktieudvælgelsen. Aluminiumsproducenten Alcoa og stålproducenten ArcelorMittal var blandt de største bidragydere til merafkastet som følge af stigende forventninger til en genåbning af den globale økonomi. Amerikanske Gap, der sælger tøj, kunne også se aktien stige på forventninger om at forbrugerne vil vende tilbage til butikkerne efterhånden som der åbnes op. Endelig var der en pæn stigning i det amerikanske IT-selskab, DXC, hvor den nye direktør ser ud til at have vendt skuden, og indtjeningsforventningerne er stigende.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17