Endnu en stærk aktiemåned

Markedsudvikling. Markederne fortsatte den positive udvikling med endnu en stærk måned. Verdensindekset, MSCI World, steg 2,93%, hvilket gav et år-til-dato afkast på 22,13%. Det positive resultat blev opnået på trods af faldende kurser i midten af måneden, da frygt for endnu flere COVID-19-udbrud lagde skygger over forventningerne til den globale økonomisk vækst.
Japan havde et af de bedste aktiemarkeder til trods for stigende indenrigspolitiske risici. På trods af at Japan har haft lave tal for både smittetilfælde og dødsfald i forbindelse med COVID-19 i forhold til mange andre lande, så har den japanske regerings håndtering af pandemien og især håndteringer af OL-værtskabet ført til faldende popularitet. De europæiske markeder var blandt de svageste, da frygten for aftagende vækst lagde en dæmper på risiko-appetitten.

På obligationsmarkederne var alles øjne i løbet af måneden rettet mod den årlige Jackson Hole-konference. Højdepunktet i dette års virtuelle konference var bemærkninger fra Fed-direktør, Jay Powell, der gav udtryk for at der var fremgang på arbejdsmarkedet, og at det nuværende opkøbsprogram formentlig senere i år vil begynde at blive nedtrappet.

Råvarepriserne faldt en smule, da de globale vækstudsigter forværredes. Olie, kobber og jernmalm faldt, mens prisen på industrimetaller som aluminium steg, da forsyningen blev yderligere begrænset.

Vækstaktier drev den positive udvikling

Månedsafkast august ÅTD august
MS Invest 2,51% 28,48%
MSCI 2,93% 22,13%
MSCI Valueindeks 2,06% 21,47%

 

Porteføljen steg 2,51% hvilket var lidt mindre end MSCI World-indekset, der steg 2,93%. Det globale value-indeks steg 2,06% – en smule mindre end det generelle marked. Value-aktierne havde god medvind i de første uger, da obligationsrenterne steg. I midten af måneden begyndte forventningerne til den globale økonomi imidlertid at falde, og udsigten til stigende renter forværredes. Det førte til en rotation på aktiemarkedet, hvor value-aktier blev solgt og højere prissatte vækstaktier blev købt. Således var indekset drevet af pæne stigninger i aktier som Microsoft, Amazon og Alphabet (Google).
Derfor var det ikke overraskende sektorerne IT og Telekommunikation, der steg mest. Aktier inden for Materialer – en sektor der ofte følger den økonomiske udvikling – var blandt de værste. En sektor, der overraskede positivt, var Finans, hvor specielt forsikringsselskaberne nød godt af pæne regnskaber, der skubbede bekymringer om rentestigninger i baggrunden.
Aktieudvælgelsen trak lidt ned, blandt andet fordi fonden ikke har eksponering til ovennævnte IT-relaterede aktier. Alligevel var der et par aktier, der steg pænt og bidrog positivt. Japanske Fujifilm steg på baggrund af et flot regnskab og stigende indtjeningsforventning fremadrettet. Den amerikanske supermarkedskæde Kroger gjorde også en god figur, da man fortsatte fremgangen og klarede sig godt i forhold til konkurrenterne.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17