Markedet stiger i moderat tempo

Markedsudvikling. Aktiemarkedet fortsatte med at stige i april måned, men dog i et moderat tempo sammenlignet med den foregående måned. Verdensindekset, MSCI World, steg med 2,17% hjulpet af bedre økonomiske udsigter, der igen er drevet af en meget høj vaccinationsrate i USA samt stærke kvartalsresultater, især fra amerikanske banker, der er begyndt at tilbageføre mange af de COVID-19-relaterede hensættelser, de foretog sidste år. De makroøkonomiske data har været mere blandede, men med nogle indikatorer i USA, der peger på, at imens den økonomisk genopretning stadig er robust, så aftager den lidt i styrke, hvilket bl.a. ses ved at fremstillingsindekset noget overraskende var lavere i april end marts.

På trods af fejltrin i EU’s vaccinationsprogram samt de fortsatte nedlukninger i flere europæiske lande, så var udviklingen i de europæiske aktiemarkeder stort set sammenlignelige med det amerikanske marked. Japanske aktier haltede efter med et tab på mere end 3%. Det skyldtes stigende smittetal samt en øget frygt for nedlukninger, der kan påvirke afholdelsen af de olympiske lege om tre måneder.

Efter flere måneder med kraftigt stigende renter var udviklingen i obligationsmarkedet mere blandet i april måned. Renterne på amerikanske statsobligationer faldt, da præsident Bidens potentielt inflationære genopretningsplan, efter politiske forhandlinger i kongressen, blev mindre omfangsrig, samt på baggrund af at den amerikanske centralbank indsnævrede udfaldsrummet for inflationsforventningerne. Renterne på de tyske statsobligationer steg i april, men dog er renten på de 10-årige obligationer fortsat negative. Råvarer steg i april, hvor især økonomisk følsomme råvarer som kobber, olie og jernmalm alle steg gennem måneden.

Value-rotationen tager en pause

Månedsafkast april ÅTD afkast
MS Invest 1,49% 21,68%
MSCI 2,17% 11,50%
MSCI Valueindeks 0,70% 14,77%

Porteføljen steg 1,49%, mens sammenligningsindekset MSCI World-indekset gav et afkast på 2,17%. På trods af at porteføljen gav et lavere afkast end det brede indeks, klarede den sig markant bedre value-indekset, MSCI World Value, der havde et afkast på blot 0,70%. Value-stilens dårligere afkast, hvilket afspejles af Value-indekset, markerede en pause i den stærke rotation mod Value, vi har været vidne til siden fjerde kvartal i 2020. På trods af at de langsigtede inflationære risici i økonomien fortsat er til stede, så er frygten for inflation aftaget, hvilket har ledt til et fald i renterne, hvilket igen har været en drivkraft for stigninger i vækst-aktier, der har en længere varighed. Value-stilens dårligere performance var den væsentlige årsag til porteføljens relative tab til MSCI World-indekset. Til gengæld drog porteføljen fordel af en god udvælgelse af aktier, hvilket dog ikke var nok til at opveje modvinden fra investeringsstilen.

Vækstaktiernes merafkast blev afspejlet i de sektorer, der klarede sig godt.  IT var en af de stærkeste sektorer, sammen med Kommunikation, der inkluderer Alphabet (Googles moderselskab) samt Facebook. Blandt de sektorer, der klarede sig dårligere, var bl.a. Energi på trods af en stigende oliepris samt Industri-aktier. Defensive sektorer som Forsyning og Konsumentvarer klarede sig også dårligere i et relativt perspektiv.

Som nævnt ovenfor nød porteføljen godt af stærk aktieudvælgelse. Blandt de mest stigende aktier var Discover Financial Services, det Amerikanske kreditkort-selskab, Nokia, den finske kommunikationsudstyrs-producent, samt det Amerikanske tøjfirma American Eagle.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17