Kurserne faldt igen i september måned og fortsatte hermed den stærkt negative trend fra de to foregående måneder.

Flere europæiske aktieindekser nærmer sig nu bundniveauet fra 2009, og mange af de mest konjunkturfølsomme aktier har mistet halvdelen af deres værdi på ganske få måneder.

Det er fortsat primært problemerne i Europa, der bekymrer de finansielle markeder, men de afledte effekter af den europæiske krise ses nu tydeligere i Asien og USA. Priserne på råvarer er faldet betydeligt som et tydeligt tegn på lavere økonomisk aktivitet. Kobber er eksempelvis faldet med knap 30% på blot to måneder.

Den politiske beslutningsproces er fortsat meget langsom, og investorerne afventer dag for dag potentielle løsninger på gældskrisen, og hvad man vil stille op med de enorme solvensproblemer i bankerne.

Som en følge af vores ekstraordinære forsigtighed har porteføljen i MS Invest kun mistet knap 2% i de første 9 måneder af året mod et tilsvarende tab for verdensindekset på godt 12%. Siden etableringen af MS Invest har medlemmerne haft et positivt afkast på ca. 22% inklusiv reinvesterede udbytter mod et tab for verdensindekset på ca. 1%.

De seneste måneders kursfald begynder nu at give os muligheder for at købe aktier i de lidt mere konjunkturfølsomme dele af økonomien, da aktierne er faldet så meget, at potentialet begynder at være attraktivt. Vi vil i den kommende tid, hvis markedet ikke pludselig stiger igen, begynde at købe forsigtigt ind i de aktier, der har det største potentiale uden af gå på kompromis med vores krav om kvalitet. Det vil sige, at selskaberne skal have styr på deres finanser og have en let forståelig forretning, vi kan gennemskue på godt og ondt.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17