Jørn Linde Andersens månedskommentar

Aktiemarkederne var i september præget af den betydelige usikkerhed, der herskede på obligationsmarkederne med støt stigende lange renter til følge. Begivenhederne i Syrien påvirkede også i en kortere periode markederne, men det er primært det tilbagevendende politiske slagsmål i Washington, der skaber uro. Konsekvensen af den manglende politiske enighed har i første omgang været hjemsendelsen af hundredtusindvis af offentlige ansatte, og helt eller delvise nedlukninger af offentlige funktioner. Selvom de færreste vel forestiller sig, at der ikke kommer en løsning på problemet, er det evindelige slagsmål i den amerikanske Kongres ikke just med til at give investorerne ro.

Hvorvidt de nuværende politiske problemer vil kunne skade økonomien i væsentligt omfang er formentlig tvivlsomt, men efter de meget store kursstigninger i 2013 skal der næppe meget til at få investorerne til at reducere i deres aktiebeholdninger.

Vi skal formentlig se betydelig turbulens i markedet, før det giver os optimale betingelser for at ændre væsentligt i porteføljen og har derfor ikke foretaget omlægninger i måneden. Regnskabssæsonen står atter for døren, og det bliver interessant at se hvordan virksomhederne udtrykker sig om fremtiden på baggrund af både rentestigninger og politiske problemer. Vi føler os som altid trygge og rolige med vores markante overvægt af de mindre konjunkturfølsomme sektorer.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17