Aktiemarkederne begyndte, som vi forventede, at udvise svaghed i oktober.

Markedet har befundet sig i en mindre rus i nogle måneder ovenpå udmeldingerne fra de både den europæiske og den amerikanske centralbank om mere eller mindre ubegrænset støtte til økonomierne.

Der er i månedens løb kommet regnskaber fra de fleste betydningsfulde selskaber primært i USA men også i Europa. Overordnet set tegner der sig et billede af, at virksomhederne mere eller mindre er i stand til at indfri indtjeningsforventningerne, mens det kniber mere med omsætningen. Det viser, at mange virksomheder fortsat er i stand til at effektivisere sig og dermed øge indtjeningen, hvorimod det kniber mere med øget efterspørgsel efter deres produkter. Stort set alle selskaberne i porteføljen har indfriet forventningerne og de tegner samtidig et billede af den nære fremtid, der er i tråd med både vore og markedets forventninger.

Selvom præsidentvalget i USA viste sig at blive tættere end forventet for blot nogle få måneder siden genvandt Præsident Obama præsidentembedet. Indenfor de næste par måneder står de amerikanske politikere overfor en lang række svære forhandlinger om hvordan man skal tackle budgetunderskuddet og den voldsomt stigende gæld.

Den 7. november 2012 kom der en udstrakt hånd til Præsident Obama om samarbejde fra lederen af republikanerne, John Boehner. Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvem der er præsident, men det er i den sidste ende Kongressen, der vedtager landets love og træffer de beslutninger, der har betydning for både amerikanske og andre landes borgere, så forhåbentlig kan den udstrakte hånd blive starten på et samarbejde. Hvis man kan blive enige om en langsigtet realistisk plan, der kan overbevise de finansielle markeder om, at USA vil opføre sig økonomisk ansvarligt, så kan det få afgørende betydning for aktie- og obligations markederne de næste mange år. Der skal findes en løsning. Mon ikke det lykkes.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17