Der blev atter sat nye aktierekorder på hovedmarkederne i november, og dollaren fortsatte sine stigninger i forhold til de fleste valutaer. Modsat faldt olien til niveauer, vi ikke har set siden finanskrisen. Den russiske rubel er nærmest i frit fald, da investorerne har mistet meget af lysten til at eje russiske aktiver i lyset af den politiske situation og den isolation russerne befinder sig i. De tiltagende tegn på store økonomiske problemer og faldet i olieprisen gør kun russernes situation værre.

Vi har foretaget en del ændringer i porteføljen i november. Securitas er udgået af porteføljen, da den har nået en pris, der svarer til fair value. Abercrombie & Fitch, Nu Skin, Deutsche Bank og Standard Chartered Bank er nye selskaber i porteføljen. Alle fire selskaber er faldet kraftigt inden vi købte dem, og de har efter vore beregninger betydeligt kurspotentiale, som vi forventer, vil vise sig over nogle år.
Vi har desuden reduceret beholdningerne i Dr. Pepper, Archer Daniels Midland, Microsoft, Pepsi, Delhaize, Roche, AstraZeneca og Johnson & Johnson mens beholdningerne i Avon Products, Diamond Offshore Drilling, Südzucker, Guess? og Barrick Gold er forøget.

Faldende oliepriser er på mange måder et lyspunkt. Dels letter det omkostningerne for stort set alle virksomheder, også selvom olie afregnes i stigende dollars. De lavere omkostninger vil på sigt slå igennem på forbrugerpriserne og forbrugerne mærker det også, når huset skal varmes op eller bilen skal tankes. På længere sigt anser vi dog prisfaldet på olie som midlertidigt, da mange producenter ikke kan producere til de nuværende markedspriser. Det vil alt andet lige få udbuddet af olie til at falde, mens efterspørgslen over tid er stigende, hvorved prisen på et tidspunkt atter vil begynde at stige igen.

Vi ønsker at øge vores eksponering i energisektoren. Mange selskabers aktiekurser er faldet dramatisk og er efter vores opfattelse oplagte langsigtede investeringer, men da vi ikke ved hvor billig olien kan blive, spreder vi vores indkøb over mange måneder.

Vi ønsker alle vore investorer god Jul og et godt Nytår.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17