Jørn Linde Andersens månedskommentar

De europæiske aktier fortsatte stigningerne i marts måned, og det tyske DAX-indeks satte atter nye rekorder. I USA, hvor tendensen var svagt faldende, begyndte renten på de ti-årige statsobligationer igen at falde efter en del debat om styrken i økonomien, hvor nogle nøgletal peger i retning af svagt aftagende vækst. Dollaren virker uhyre stærk, men kursstigningerne er efter vores opfattelse gået for stærkt, og vi kan sagtens forestille os en betydelig svækkelse i de kommende måneder eller kvartaler.

Den græske regering gjorde sig i månedens løb atter bemærket med sine trusler om at undlade at betale sine kreditorer. Situationen omkring regeringens håndtering af landets alvorlige problemer virker både kaotisk og tragikomisk, men vi forventer fortsat ingen længerevarende turbulens på de finansieller markeder uanset udviklingen i Grækenland.

I slutningen af marts blev en planlagt fusion mellem Heinz og Kraft Foods offentliggjort. I løbet af de efterfølgende dage steg aktierne i Kraft Foods, som er en af afdelingens større positioner, med ca. 45 %, hvilket i henhold til vore beregninger mere eller mindre svarer til fair value.

I begyndelsen af marts besluttede vi os for at sælge beholdningen af Delhaize aktier, da de var steget voldsomt og til niveauet omkring fair value. Til gengæld besluttede vi os for at købe to mindre positioner på hver 0,5 % af porteføljen i Michael Kors og Metlife i USA. Der er her tale om to kvalitetsselskaber med betydeligt langsigtet potentiale, og vi ser gerne, at aktierne svækkes yderligere, så vi får mulighed for at øge positionerne på lavere priser.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17