Al opmærksomhed fra de finansielle markeder var den seneste måned atter rettet mod de europæiske politikere, der endnu engang var samlet til krisemøde – denne gang om et lån til Spanien, der har behov for at indskyde op mod 100 mia. euro i den spanske banksektor.

Resultatet af mødet blev tilsyneladende, at Spanien får bevilget pengene, og de finansielle markeder reagerede med generelt store aktiekursstigninger og faldende renter i de gældsplagede sydeuropæiske lande.

Efter vores opfattelse, bliver det kun kortvarigt, at de finansielle markeder drager et lettelsens suk. Det er fortsat den offentlige gæld i Sydeuropa, der er hovedproblemet, og ikke mindst at gældsættelsen fortsætter, da alle lande fortsat kører med relativt store underskud på de offentlige finanser. Viser det sig, at andre lande end Grækenland ikke er i stand til at betale deres gæld og obligationsejerne må tage et tab, får store dele af europæisk bankvæsen solvensproblemer, og mange investorer vil tabe penge. Det vil ligeledes påvirke obligationsejernes fremtidige forbrugsmuligheder.

Mange mennesker ejer obligationer indirekte via deres pensionopsparing, og de vil hermed få et lavere fremtidigt forbrug, der igen vil smitte af på virksomhedernes indtjening.

Vi forventer, at vi i de næste 12-24 måneder vil få en lang række svar på, hvordan det ender i Europa. Indtil videre fastholder vi vores meget forsigtige investerings strategi.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17