Vores udtrykte forventninger fra april måned om, at markederne kan stå overfor en urolig periode viste sig at holde stik i maj måned.

Danmark er nu officielt i recession igen og stadig flere nøgletal fra USA og andre af de største økonomier tyder mere og mere på, at væksten rundt om i verden, er ved at flade betydeligt ud.

Vi har ofte givet udtryk for, at vi er bekymrede for de store underskud på statsfinanserne verden over, og at der er en meget stor risiko for, at verden atter vil falde tilbage i recession, når politikerne bliver tvunget til at lade være med at stifte gæld for på kunstig vis at holde hjulene i gang.

Som en følge af de dårlige økonomiske data er mange investorer blevet nervøse for, om opsvinget er slut og er begyndt at søge sikkerhed i mindre konjunkturfølsomme aktier, kontanter og obligationer. Det er selvsagt for tidligt at drage endegyldige konklusioner med hensyn til den økonomiske udvikling i de kommende kvartaler, men vi føler os til stadighed mere trygge ved vores meget konservative porteføljesammensætning, der i årets første måneder har klaret sig meget solidt i forhold til det generelle aktiemarked.

Vi afventer med spænding de kommende måneders nøgletal og vi har ingen øjeblikkelige overvejelser om at ændre i porteføljesammensætningen.

Se opdaterede oplysninger om porteføljesammensætningen

Download PDF med fakta om MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17